Hero
apelgårdsskolan

Apelgårdsskolan i Malmö har både biodling och samarbete med skola i Namibia

Body

För ett lokalt arbete med att främja hållbar utveckling, bland annat genom en egen biodling på skolan, och globalt genom samarbete med en skola i Namibia. För ett kontinuerligt arbete med de globala målen som finns med som en ständig påminnelse om varför arbetet med lärande för hållbar utveckling är så viktigt.s regelbundet i digitala möten.

Sections

Berätta om skolans Grön Flagg-råd. Vilket uppdrag har eleverna i rådet?
Att sprida kunskap och information om hållbarhetsfrågor till eleverna i klasserna. Tyvärr har de flesta möten ställts in under läsåret 20-21 pga pandemin, men vi har RBS på schemat; se nästa punkt.

Hur har resten av skolans elever fått vara med och agera och göra skillnad för en hållbar utveckling på er skola - i närsamhället, nationellt eller globalt?
Alla elever har RBS (rättighetsbaserad skola) på schemat 40 minuter per vecka. Cirka 1/3 av dessa lektioner läggs på hållbarhet, då vi arbetar med de punkter som ingår i vår Grön Flagg-plan. Resterande tid läggs på demokrati och omvärldsfrågor, vilket också passar in i arbetet med de globala hållbarhetsmålen; 3, 4, 5, 10, 16 och 17.

De yngre eleverna har haft möjlighet att odla tillsammans med grannarna i huset mitt emot skolan och Apelgårdsskolans allaktivitetshus och eleverna vill gärna odla mer tillsammans. De barn som går på fritids har deltagit i Håll Sverige Rents skräpplockardagar.

Hur har ni spridit ert Grön Flagg-arbete så att fler kan inspireras till att bidra till en hållbar utveckling?
Vi har ett Instagram-konto, men har även deltagit i externa aktiviteter: Under höstterminen 2020 deltog åk 9 i E-kampen, en tävling med arbetsuppgifter kopplade till entreprenöriellt lärande. Vi valde att även koppla detta till hållbarhet. Eleverna tillverkade produkter som de sedan sålde på en marknad under en eftermiddag på trottoaren utanför skolan. Ett antal elever hjälptes åt att tillverka väskor av gamla gardiner, skänkta av skolans personal, som de sedan impregnerade med egentillverkat Grönlandsvax av bivax från skolans egna honungsbin. Det var mycket uppskattat av skolans grannar och av föräldrar till de yngre eleverna på skolan. https://pedagog.malmo.se/2020/10/06/e-kampen-pa-apelgardsskolan/

Både åttor och nior var i Torup utanför Malmö på besök i en bigård och åttorna fick pressa honung ur vaxkakor, medan niorna fick tillverka bivaxsalva, vilket en grupp gjorde igen på skolan i samband med E-kampen.Niorna på skolan får i slutet av augusti varje år slunga skolans egna honung, och får då givetvis ta med en burk närproducerad honung hem och bjuda på. I samband med InnoCarnival Malmö 2021, där våra sexor och åttor deltog, vann eleverna i åk 8 10 000 kr med sin hållbara innovation Global Ocean Saver https://www.youtube.com/watch?v=66FSFmuBEsA Filmen visade vi för skolans övriga elever på den digitala skolavslutningen, med det resultat att flera av de yngre eleverna blev mycket inspirerade.

https://pedagog.malmo.se/2021/05/27/apelgardselever-vinner-10-000-kr-i-innocarnival/

 

Vilka nya kunskaper har er Grön Flagg-resa gett er? Hur kommer ni använda era nya kunskaper i era framtids resor?

Vi har hållbarhetsperspektiv på mer och mer hela tiden, och det underlättas numera av att vi har ett nybyggt miljöhus på skolgården och att vi därigenom får möjlighet att källsortera på plats i skolan. Allt eleverna lär sig i skolan har ju dessutom stor chans att påverka deras beteende + deras föräldrars beteende hemma. Vi kommer förstås att fortsätta arbeta både med Grön Flagg och med hållbarhetsfrågor i övrigt, både under RBS och övriga lektioner t ex i NO och teknik.

Det har sedan flera år varit självklart för oss NO-lärare att låta bli att använda miljöovänliga kemikalier i NO-undervisningen, och i slutet av VT 21 kom direktiv från Malmö Stad om detta. Bra att ligga steget före!

Eleverna i blivande åk 7 kommer att arbeta med Operation omställning ett utbildningspaket från Naturskyddsföreningen, samt med hållbara innovationer i InnoCarnival 2022. Eleverna i blivande åk 8 planerar ett odlingsprojekt på en närliggande gård.

Åk 7 kommer att delta i JDO, ett internationellt samarbetsprojekt, där de parats ihop med en vänklass i Pakistan. De kommer att diskutera olika gemensamma frågor som ska överskrida geografiska, socioekonomiska och religiösa parametrar och de kommer att träffas regelbundet i digitala möten.

Har ni haft några samarbeten utanför skolan? Om ja, berätta mer om dem.

Två av eleverna i förra årets åk 9 gick till final i uppfinnartävlingen Finn upp 2020 (prisutdelning i september 2020) med sina hållbara innovationer, vilket premierades med ett andrapris, ett förstapris + ett nyinstiftat miljö- och klimatpris. Dessutom ett lärarpris beroende av elevernas framgångar. Detta uppmärksammades i media av bland annat Sveriges Radio P4.

Eleverna i förra årets åk 8 och 9 skickade in sammanlagt 36 bidrag till Finn upp 2021, där 35 av dem hade en direkt koppling till ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen. Vi var den skola som hade flest elever som gick vidare i tävlingen, vilket resulterade i ett lärarpris, men tyvärr inget elevpris.

Vi har kontakt med Swakopmund i Namibia, och ett antal av våra elever i förra årets åk 6 och åk 8 har skrivit brev. Våra brev har kommit fram, men vi väntar fortfarande på svar från blivande brevvänner. Det har blivit fördröjt eftersom deras skolor fick stängas ner återigen pga pandemin.

Årskurs 8 deltog i Forskarhjälpen Stjärnjakten, där de hjälpte astronomer från Chalmers att bland annat leta efter nya stjärnor. Intressant kunskap att de klimatsmarta solceller vi använder har en direkt koppling till rymdforskning. Allt hänger ihop.

Då åk 8-elevernas prao tyvärr blev inställd fick de en alternativ uppgift att arbeta med under sista skolveckan; Framtidskompis (samverkan mellan skolelever och företag), där eleverna på uppdrag av Malmö Stad och några olika företag fick komma på ett koncept att marknadsföra Framtidskompis. Som en självklar del i detta blandade eleverna på eget initiativ in hållbarhetsfrågor och de globala målen i texter, bilder och filmer.

2021 års upplaga av Forskarhjälpen handlar om pollen – i Pollenjakten. Nobel Prize Museum behövde en pilotklass och åk 8 på Apelgårdsskolan ställde upp och utförde några experiment i samarbete med en forskare från Umeå Universitet. Projektet kommer att genomföras med skolklasser från hela Sverige under hösten 2021 och då kommer blivande åk 7 från Apelgårdsskolan att deltaga. Syftet är bland annat att ta reda på varifrån våra honungsbin hämtar sitt pollen. Det är extra intressant att veta för oss, eftersom vi har egna bikupor på skolans tak.

Årskurs 9 deltog under hela högstadietiden i JDO, och hade då en vänklass i USA under tre år. De diskuterade olika frågor och träffades regelbundet i digitala möten.

Citat, elev:
”Jag kommer att utbilda mig till något där man jobbar för att förbättra miljön”