Hero
broholm

Broholmsskolan i Lidköping föreläser om utomhuspedagogik på universitet

Body

För skolans spridning av sitt Grön Flagg-arbete för att få fler att agera mer hållbart, såväl lokalt som globalt. För skolans fina samarbeten med externa aktörer, däribland Karlstad universitet, där de inspirerat och föreläst för lärare om sitt arbete kring utomhuspedagogik.

Sections

Berätta om skolans Grön Flagg-råd. Vilket uppdrag har eleverna i rådet?
Vi har två Grön Flaggråd/Elevråd på Broholm. Ett för de yngre eleverna Fsk-åk5 och ett för de äldre åk 6-åk9. De äldre eleverna är ett mycket mer självständigt råd men det finns lärarrepresentanter med. Det lilla rådet behöver naturligtvis mer stöttning av lärarrepresentanterna. Det stora rådet har nu under pandemin kämpat på med möten i uterummet vid brasan. De jobbar med allt från trivsel för elever, aktiviteter för både stora och små, utvärderingar, miljö-engagemang som tex Earth Hour och är en fin länk mellan skolan och eleverna. Det lilla rådet gör detsamma men på en annan nivå.

Hur har resten av skolans elever fått vara med och agera och göra skillnad för en hållbar utveckling på er skola, i närsamhället, nationellt eller globalt?
De globala målen finns med i all planering. För ekologisk hållbarhet: Händer det saker i vår skolskog har elever skrivit till kommunen, och fått svar. Inte alltid de svar de velat ha förstås. Elever och personal har hjälp till att bygga upp vår Basplats efter att den saboterats. Det är en plats som uppskattas av väldigt många fler än oss på Broholmskolan. Under pandemitid har det varit kö till den på helgerna.

Vi har tidigare redovisat ett av våra teman om vatten på Vänermuseet för föräldrar, närstående och allmänheten. Elever har varit med och hjälpt forskare på Linköpings universitet när det gäller spindlar och miljögifter. Elever och lärare har visat på hur vi jobbar för lärare och elever i ett Erasmusprojekt. (Island, England, Italien och Spanien)

Varje elev från Fsk-åk 5 är ute en halvdag per vecka. De äldre eleverna är ute var tredje till fjärde vecka. Utomhuspedagogik och att vara ute regelbundet gör eleverna trygga i utomhusmiljön och man får en naturlig kunskap om natur, miljö, hur allt hänger ihop. De lär sig tycka om naturen på ett naturligt sätt. Detta gör att elever blir medvetna och vill vara rädda om sin närnatur och dess arter. Man vet också hur man ska göra för att själv må bra ute. Vi är alltid med och städar i ”Håll Sverige Rents städveckor. Vi är alltid med på ”Earth Hour” hela skolan.

För social hållbarhet: Pandemi eller inte så försöker vi bjuda in och redovisa två gånger per år för närstående. En gång inomhus och en gång utomhus. Där finns redovisningar på alla sätt och vis med. Vi har alltid ”må-bra-vecka” på våren för hela skolan. Vi jobbar med jämna mellanrum med fadderklasser där stora och små jobbar tillsammans till exempel på FN-dagen. Vi har varje år lägerskola för alla elever. Där jobbar vi med olika teman för en hållbar skola och miljö. Både med grupperingar från fsk-åk 8 och grupperingar Fsk-åk5 eller åk6-åk 9.

Att jobba över åldersgränser ger väldigt mycket för sammanhållning, må bra, förståelse för andra och ansvarstagande. För ekonomisk hållbarhet: Där är vissa klasser med i ett projekt med sparbanken: Där lär man sig om hållbar ekonomi. Alla arbetslag på skolan har hand om sin egen ekonomi.

Hur har ni spridit ert Grön Flagg-arbete så att fler kan inspireras till att bidra till en hållbar utveckling?
Vi har Temaredovisningen två gånger per år för nära och kära. En gång ute och
en gång inomhus. Vi har redovisat på vårt museum ett vattentema. Utställningen fick vara kvar några veckor för allmänheten. Vi har fortbildning både internt för att inspirera varandra och nyanställda och för andra skolor hur vi jobbar.

Vi har varit på Karlstads universitet och pratat för idrottslärare om vårt sätt att jobba med utomhuspedagogik och miljö. Vi har varit inbjudna på trädgårdsmässan i Stockholm och berättat om vår skola och sättet vi jobbar på. Vi har tidigare varit med i tidningar lokalt och i förskolevärlden och specialpedagogen.

Vi har Erasmusutbyte både mellan lärare och elever. (Spanien, England och Island) Både elever och lärare berättar om hur vi jobbar. Vi har också fortbildning för lärare från dessa länder. Där får också både elever och lärare vara med från vår skola.

Vilka nya kunskaper har er Grön Flagg-resa gett er? Hur kommer ni använda era nya kunskaper i era framtids resor?
Att jobba med hållbar utveckling är en resa. Vi lär oss hela tiden och får tänka om och tänka nytt. Det vi lärt oss är att det inte går att släppa taget. Då tappar man arbetet. Det gäller att se till att alla hela tiden är med på detta tåget. Där är Grön Flagg viktig!! Den får oss att hålla i och hålla kvar och fortsätta! Det är också så att personalen och eleverna känner en stolthet över certifieringen, vilket också gör att man vill jobba vidare.

Vi ser att många elever når sina kunskapsmål, Vi tror på att utomhuspedagogiken är ett vinnande sätt att undervisa på. Att den är en naturlig del av all undervisningen. Ofta har utomhusundervisningen varit en del av ”Grön Flagg”- målet. Att jobba vidare med utomhuspedagogik utifrån vetenskaplig grund och följa med aktuell forskning som berör detta är ett mål för Broholmskolan. Att ha en egen utomhuspedagog som underlättar för övrig personal ser vi är ett vinnande koncept.

Att få starta upp ett läsår med att inspirera och delge varandra övningar och forskning när det gäller utomhuspedagogik och sedan laga mat ute tillsammans ger lust och ork att jobba vidare. Vi har lärt oss att rutiner, bra förberedelser och att tänka långsiktigt kommer man långt med. Det är viktigt att kunna titta tillbaka på utvärderingar och att då inte vara rädd för att förändra saker till ett mer passande eller hållbart sätt. Något som vi ser är väldigt bra för att alla ska finnas med på tåget är med hjälp av kvällskonferenser där all personal deltar. (bespisning, vaktmästare, fritids, städ, elevhälsa och assistenter)

Har ni haft några samarbeten utanför skolan? Om ja, berätta mer om dem.
Lidköpings museum-”Vänermuseet” är en plats där vi har redovisat ett av våra tidigare teman om vatten. Erasmusprojekt i andra länder som Spanien, England, Italien och Island där vi samarbetat både på elev och vuxennivån. Vi samarbetar med Sparbanken om barns hållbara ekonomi. Vi reser på olika sätt utanför skolan med buss, cykel och tåg för att förflytta oss på ett hållbart sätt. Vi har ett samarbete med Karlstads universitet (KAU) där vi tidigare varit och pratat för idrottslärare Vi är nu även en övningsskola för KAU där vi tar emot studenter på VFU. Spindel/miljöprojekt med Linköpings universitet. Fortbildning för andra skolor om hur vi jobbar med utomhuspedagogik. Naturligtvis har allt det senaste året påverkats av pandemin.  

Varför har ni valt att arbeta med Grön Flagg på skolan?
” Jag hoppas att vi någon gång når målet där vi har en miljö runt oss där allt och alla kan få växa och finnas precis som den/ det är utan att behöva skyddas på något vis. Jag hoppas och tror vi gör alla våra elever redo för att klara detta.”

Kerstin,  Broholmskolans utomhuspedagog.