Hero
Fölungen

Förskolan Fölungen i Falköping - brinner för regnskogen och tömmer egen papperskorg

Body

För en lärorik hållbarhetsresa som har lett till ökad medvetenhet om utrotningshotade arter och regnskogens betydelse. För barnens handlingskraft mot nedskräpningen genom att sätta upp en egen papperskorg i skogen som de uppmuntrar människor till att använda, och som barnen själva ansvarar för att tömma.

Sections