Hero
bild

Förskolan Jordgubben - här visar barnen intresse för djur i sin närmiljö

Body

För en hållbarhetsresa där barnen har varit delaktiga, haft inflytande och visat stort intresse för att lära sig om djur i sin närmiljö.  För förskolans fina spridning av sitt arbete med lärande för hållbar utveckling genom ett forskningsprojekt med Örebro universitet, lokalmedia samt till andra förskolor i kommunen.

Sections