Hero
Norrskensgårdens arbete med Grön Flagg uppsatt på en vägg

Gävle kommun satsar på Grön Flagg

Body

Gävle satsar på Grön Flagg-verktyget för sina verksamheter som en del i sitt arbete med lärande för hållbar utveckling. Sofia Lord, strateg för lärande för hållbar utveckling i Gävle kommun, berättar om varför de väljer att arbeta med Grön Flagg.     

Hur kommer det sig att ni valt att satsa på Grön Flagg i kommunen?

– Vi ser Grön Flagg som ett inspirerande och stödjande processledningsverktyg för lärande för hållbar utveckling i alla våra utbildningsverksamheter i Gävle kommun. Det används av såväl förskolor som familjedaghem, grundskolor, gymnasieskolor och korttidshem och vi upplever att Grön Flagg är ett sätt att jobba med Hållbar Utveckling som ger energi och arbetsglädje.

På vilket sätt hjälper Grön Flagg er som kommun att nå sina hållbarhetsmål?

– Grön Flagg hjälper oss att ständigt utveckla våra arbetssätt. Lärande för hållbar utveckling är en nyckelfaktor för att kommunen ska nå sina hållbarhetsmål. En viktig del är att barn och elever får engagera sig här och nu, på riktigt, i samverkan med det omgivande samhället. Såväl forskning som våra egna och andra kommuners erfarenheter visar att detta leder till att inte bara barn och elever utan även det omgivande samhället blir engagerade i hållbarhetsarbetet. 

Sections

Tre tips till andra kommuner

Sofia Lords tre bästa tips till andra kommuner som vill satsa på att få sina förskole- och skolverksamheter att arbeta med lärande för hållbar utveckling tillsammans med Grön Flagg.

  1. Bjud in representanter från de verksamheter som redan arbetar med Grön Flagg (från den egna kommunen eller från annan kommun), och låt dem berätta om sina erfarenheter. 
  2. Utse LHU-samordnare som kan erbjuda och koordinera LHU-stödet lokalt, och medverka till att goda erfarenheter sprids inom kommunen. 
  3. Besluta att ta Grön Flagg-kostnaden i kommunen centralt, som en del av kommunens medlemskap i Håll Sverige Rent. Lärande för hållbar utveckling är nämligen en angelägenhet för hela kommunen, och bidrar starkt till kommunens alla hållbarhetsmål.