Hero
gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan, Gävle - en inspirerande första hållbarhetsresa med Grön Flagg

Body

Gymnasiesärskolan i Gävle är en av tre nominerade till Håll Sverige Rents utmärkelse; årets hållbara gymnasium.

För en första hållbarhetsresa med Grön Flagg som bjöd på såväl inspiration, samarbete och kontakt med närsamhället som handlingskraft hos eleverna. Resan har fina kopplingar till de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Eleverna har bland annat arbetat för att minska matsvinnet, skänkt överbliven mat till det lokala initiativet "Matakuten”, kritiskt granskat sopsorteringen på praktikplatser samt sett över skolans egna möjligheter till hållbar källsortering på skolan.

Sections