Hero
Hagvid

Hagvidson Västanvinden i Vallentuna - hjälteinsats för naturen och djuren

Body

För en lärorik hållbarhetsresa där barnen har visat på handlingskraft genom att skriva ett medborgarförslag om en säkrare väg till återvinningsstationen. För barnens engagemang och omhändertagande av sin fadderlekpark i närområdet och för deras hjälteinsats för naturen och djuren.

Sections

Vilka nya kunskaper har er Grön Flagg-resa gett er?

Vi har lärt oss tillsammans hur roligt det är att ta hand om vårt närområde. Barn och pedagoger klär sig i mantel och förvandlas till miljöhjältar. Barnen inspirerar vårdnadshavarna på väg till och från förskolan och gemensamt hjälps de åt att plocka skräp.

Vi har lärt oss att man kan påverkar politikerna som styr i kommunen men man måste vara envis och arbetat långsiktigt. Barnens mål är att säkert kunna ta sig till återvinningen utan att behöva gå en lång omväg genom ett bostadsområde. Vi har lagt in ett medborgarförslag om ett övergångställe som vi har fått svar på och de inte ansågs möjligt men vårt andra förslag med en trottoar/gångbana kräver ett politiskt beslut och behovet av denna gångbana behöver vägas mot andra behov. Så här har vi funderat på att starta en namninsamling i vårt område och på detta sätt påverka politikerna. Att det inte bara är vi på förskolan som har detta önskemål utan alla som bor i området.

 

Hur har barnen fått vara med och agera och göra skillnad för en hållbar utveckling på er förskola, i närsamhället, nationellt eller globalt?

Miljöhjältar i närområdet där de flest av barnen bor. Barnen har gjort trygghetsvandring som mynnade ut i ett medborgarförslag om ett övergångställe till återvinningen. Vi har varit med i Håll Sverige Rens skräpplockardagar. Vi arbetar med kretsloppet där vi har provat odlat potatis i egengjord jord. Vi har återställardagar då vi börjar om från början med vårt material,  detta arbete tycker barnen är extra intressant då de är medvetna om att förskolan sparar pengar och kan köpa in annat material som är mer långsiktigt (efter deras intressen).

 

Har ni haft några samarbeten utanför förskolan?

Kontaktpolitiker Erik Ideström som sitter som ledamot i barn och ungdomsnämnden har vi haft mejlkontakt och telefonkontakt med. Erik har pratat om oss i nämnden. Vi har bestämt att Erik ska komma och se vår verksamhet under hösten. Vi har öppnat upp för samarbeten med de bostadsföreningar som finns i närområdet om nerskräpningen. Vi har haft ett samarbete med Emma som har byggt ett hus av tetraförpackningar. Här har barn och pedagoger samlat in alla våra mjölkförpackningar som Emma sedan har varit och hämtat hos oss. Nu har hon bott i huset ett halvår och vill nu skänka sitt hus EmmaBo till oss. Uppbyggnationen av EmmaBo skulle bli ett gemensamhets arbetet med barnen, pedagogerna och teamet som har hjälpt Emma. Vi skulle använda huset som en undervisningsplats kombinerat med lekstuga. Vi har gjort en förfrågan till kommunen om vi får ställa upp huset på förskole gården.

 

Berätta om en hållbarhetsaktivitet som ni är särskilt nöjda med.

Miljöhjältar där vi tar hand om Fadderlekparker i närområdet. Barnen kommer med egna förslag på ställen de ser är nedskräpade och önskar då få gå dit och städa upp. Ett barn tog upp på samlingen att den tyckte det var så skräpigt i Vallentuna centrum, barnet hade varit med sin mamma där. Detta tog flera barn fasta på och tillsammans hade de bestämt att vi måste utöka vårt ansvar som miljöhjältar. Under kommande år kommer vi åka buss ner till centrum och förskolans 4 och 5-åringar kommer åka dit med sina mantlar och plocka skräp.

 

Hur har ni spridit ert Grön Flagg-arbete så att fler kan inspireras till att bidra till en hållbar utveckling?

Genom bloggen och olika möten har får vårdnadshavarna information om vårt hållbarhetsarbete. Vi sprider, inspirerar och berättar om vårt Grön Flagg-arbete till andra förskolor och via sociala medier. Via vår kontaktpolitiker får även nämnden ta del av hur vi arbetar för en mer hållbar framtid.

 

Berätta om hur ni har arbetat med ert Grön Flagg-råd och om barnen är delaktiga.

Grön flagg-rådet (pedagogerna) träffas en gång i månaden och spånar idéer och planerar vidare aktiviteter, reflekterar och utvärderar. Barnen har egna grön Flagg råd där de önskar aktiviteter och kommer med förslag.

 

”Genom att ha ett gemensamt förhållningsarbete (Grön Flagg) ser vi att vi gör skillnad. Vårt förhållningssätt till hållbar utveckling kan beskrivas som att ”vi sår ett frö i barnens hjärta”. Med det menar vi att vi genom dialog med barnen framför allt i leken och genom deras intressen bidrar till att öka deras kunskap om hållbarhetsaspekterna”. Det är viktigt för oss att det är roligt att ta ansvar ex miljöhjältar"

/Rektor