Hero
per

Per Kléen - keramikern som blev lärare som blev Grön Flagg-eldsjäl

Body

Publicerad: 2021-09-24

Eldsjälen Per Kléen är keramikern som blev möbelsnickare och sedan lärare. Per har arbetat som lärare i 41 år. Under sina år som lärare har Per gjort engagerat såväl elever som lärare och är en eldsjäl i ordets sanna bemärkelse. Förra året vann Pers skola, Nicolaiskolan, Grön Flaggs hållbarhetspris i kategorin ”Årets hållbara gymnasieskola 2020”, ett pris som tilldelades skolan för andra gången och som betytt mycket för både honom och skolan i stort. Nicolaiskolan har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Det är en kombination av idogt arbete, struktur, baserat på frivillighet och en stöttande skolledning, menar Per.

 

Sections