Hero
Kronoparksskolan

Kronoparksskolan sätter hållbarhetsarbetet i fokus

Body

Trots ett redan pågående arbete med lärande för hållbar utveckling kände Kronoparksskolan i Karlstad att de saknade elevernas delaktighet och inflytande. Därför gick de med i Grön Flagg, Håll Sverige Rents lärandeprogram för hållbarhet på schemat.

Sections