Hero
Kullsta

Kullsta Förskola i Nynäshamn - barnens handlingskraft har fått fler att inte skräpa ner

Body

För en hållbarhetsresa som berör alla tre dimensionerna av hållbar utveckling och där barnen har varit delaktiga och haft stort inflytande. För barnens handlingskraft som fått fler att inte skräpa ner i närområdet genom att tillverka egna skyltar med tydliga budskap. 

Sections