Hero
Nicolaiskolan

Nicolaiskolan, Helsingborg - arbetar aktivt för att verka cirkulärt

Body

Nicolaiskolan i Helsinborg är en av tre nominerade till Håll Sverige Rents utmärkelse; årets hållbara gymnasium.

För en hållbarhetsresa med kopplingar till samtliga hållbarhetsdimensioner. För skolans aktiva arbete för att verka mer cirkulärt och bryta konsumtionsmönster som finns i oss människor och samhället i stort. För det stora elevengagemanget på skolan och där skolans hållbarhetsråd ständigt bidragit med nya inslag och aktiviteter knutet till hållbar utveckling, såsom skräpplockning, insamling av pantburkar och matsvinnskampanjer.

Sections

Berätta om skolans Grön Flagg-råd. Vilket uppdrag har eleverna i rådet?

Vårt Grön-Flaggråd som vi kallar för Hållbarhetsrådet på Nic, träffas varje vecka under 30 min. Då jobbar vi med olika aktuella frågor som lyfts av eleverna. När terminen börjar är det största fokuset på att värva nya medlemmar. Elever i Hållbarhetsrådet går runt i klassrummen och presenterar sig för alla åk 1 elever och berättar vad vi gör i Hållbarhetsrådet. Vi hjälps också åt att bestämma vilka mål vi skall arbeta med under läsåret.Under förra terminen var vi ca 20 st aktiva elever. Det är ett lagom antal elever. Då arbetade vi mest med våra Grönflagg mål som nedskräpning och sorteringen i våra klassrum och korridorer. Vi arbetade också med vatten i olika former i kurserna på skolan.

Hur har resten av skolans elever fått vara med och agera och göra skillnad för en hållbar utveckling på er skola, i närsamhället, nationellt eller globalt?

Nicolaiskolan har en tydlig profil mot det hållbara. Det finns en förstelärare som har uppdraget att implementera idéer och tankar hos kolleger. Detta är en tydlig signal och kollegerna arbetar ofta med hållbara frågor i sina kurser med eleverna. Det kan vara ”Vatten tema” i fotokurser eller i naturkunskapen. Renovering och återbruk är alltid tydliga tema i de Estetiska kurserna.

I skolans café jobbar man mot att det skall vara plastfritt och palmoljefritt och nya bättre produkter byts in i sortimentet. All pant samlas in och lämnas till ”Hemlösas hus” varje månad. Det är tydliga signaler att inte skräpa ner på skolan och i samhället.

I Ekonomiklasserna är ”hållbar ekonomi” ett återkommande tema. För att bli diplomerad Gymnasieekonom genomsyras utbildningen av hur man kan vara långsiktig ekonomiskt hållbar och även hur man kan arbeta mot korruption.

Vi har under de 4 senaste åren åkt på en vattenresa med alla elever till Bolmen på utbildning om vatten. Detta är viktigare och viktigare så som klimatet ser ut nu. Där får eleverna lära sig att ta hand om vattnet.

Vi har varit med på skräpplockardagarna i maj 2021.

 

Hur har ni spridit ert Grön Flagg-arbete så att fler kan inspireras till att bidra till en hållbar utveckling?

Våra tidigare utmärkelser av Grön Flagg har gjort att Hållbar utveckling har flyttat högst upp på agendan för Gymnasieskolorna i Helsingborg. Alla kommunala gymnasieskolor har ett tydligt uppdrag att arbeta med hållbar utveckling och miljö. Nicolaiskolan blir naturligtvis en tydlig förebild. Filmer och intervjuer har skett med inblandade elever och lärare under läsåret. Filmerna har visats för skolledare och politiker i Helsingborg.

Utställningar med elevarbete som handlar om renovering och att skapa nytt av gammalt har visats upp på IKEA Helsingborg. I våra sociala medier visas vårt arbete upp.

Vilka nya kunskaper har er Grön Flagg-resa gett er? Hur kommer ni använda era nya kunskaper i era framtids resor?

Den största insikten under året har varit att man aldrig kan sluta arbeta med dessa frågor. Vi kan inte bara lämna det vi har genomfört på skolan och tro att nu skall vi göra något annat. Det är hela tiden en pågående process, allt vi har gjort och gör måste vi fortsätta med och göra lite bättre till nästa gång.

Vad skall vi göra under kommande läsår? Det är lätt att tänka att vi skall arbeta med ett speciellt tema, men så dyker det upp något mer intressant/aktuellt under arbetets gång. Då byter vi riktning och fokuserar. Eleverna vill gärna göra vårt skolkafé ännu bättre. Mer hälsosamt, mer plastfritt, mer palmoljefritt, mindre socker och bättre ”godis”.

Har ni haft några samarbeten utanför skolan? Om ja, berätta mer om dem.

Våra samarbeten under förra läsåret har varit svårare att genomföra men vi har haft utställningar med hållbarhetstema på IKEA Helsingborg och i skyltfönster i centrala Helsingborg. Omsydda kläder och ombyggda gamla möbler har visats upp.

Vi brukar även samarbeta med våra närmsta grannar, två st. kommunala gymnasieskolor. Då gör vi en Hållbarhetstävling, (Framtidsjakt) detta är ett mål vi kommer att jobba med under kommande läsår. Restriktionerna som gäller för skolarna kan sätta käppar i hjulet för oss när vi vill samarbeta med andra skolor.

Därför blir de digitala mötena viktigare när vi skall samarbeta med andra!

Vad är bra med Grön Flagg tycker ni på skolan?

"Jag tycker det är bra att vi har ett Hållbarhetsråd på skolan."
/Lärare 

”Jag valde Nicolai för att de har ett hållbarhetsråd!”
/Elev