Hero
Öresundsgymnasiet

Öresundsgymnasiet, Landskrona - agerar lokalt för att vinna globalt

Body

Öresundsgymnaiset i Landskrona är en av tre nominerade till Håll Sverige Rents utmärkelse; årets hållbara gymnasium.

För en inspirerande hållbarhetsresa som spänner över samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Eleverna har spridit sin kunskap och lärt sig agera på lokal nivå för att nå en hållbar framtid på global nivå. Eleverna visade på stor handlingskompetens då de bland annat anordnade en tävling på sociala medier på olika språk för att få i gång skräpplockaraktiviteter. Eleverna har även deltagit aktivt i olika miljökonferenser.

Sections

Berätta om skolans Grön Flagg-råd. Vilket uppdrag har eleverna i rådet?
Grön flaggrådet har bestått av 1 lärare och 5 elever. Men Grön Flagg-gruppen har bestått av ytterligare 10–20 elever. De som är med i rådet har ansvar att ta tag i de förslag till aktiviteter som uppkommit på de möten vi haft. Det kan t. ex. vara att utforma och genomföra quiz om plast eller om Hållbarhetsmålen, att utse vinnare till de tävlingar som gjorts, att lägga upp information på internTVn , instagram och Tiktok, lägga  upp information om Miljö och hållbarhet på internTVn och sociala medier. Men Grön Flagg-elever från skolan har även berättat om Grön Flaggarbetet på skolan för andra gymnasier och även internationellt i samband med miljökonferensen Caretakers of the environment CEI2020 och CEI 2021 , där cirka 20 länder deltog.

Hur har resten av skolans elever fått vara med och agera och göra skillnad för en hållbar utveckling på er skola, i närsamhället, nationellt eller globalt?
Efter varje Grön Flaggöte läggs protokoll ut till alla elever på  TEAMs Elevinfo.  Elever i hela Grön Flagg-gruppen har deltagit i olika  projekt, men även  hela klasser som  gjort hållbarhetsprojekt i  samband med Earth Day 2021 22 april ( de har gjort projekten innan  april). De har skrivit argumenterande tal i Svenska 3 , de har också gjort ”påverkansprojekt ” på Nk lektioner och haft t. ex. hållbar turism som tema i Geografi.  Elever på skolan har också kontaktat  bekanta i sammanlagt 30 länder och berättat /frågat om Earth Day. Även  språkintroduktionsklasser har deltagit i Earth Dayprojekt och översatt  vad Hållbart samhälle betyder till 9 olika språk. Alla elever har kunnat se hur mycket mat som slängs och hur denna siffra minskat under året, på en tavla utanför matsalen.

Hur har ni spridit ert Grön Flagg-arbete så att fler kan inspireras till att bidra till en hållbar utveckling?
Se ovan. Dessutom har artiklar om vad som skett på skolan med Grön Flagg-arbetat skickats till och publicerats av Landskronadirekt, stadens webbtidning.

Här i samma tidning kan ni läsa om när några elever tog initiativ till strandstäd med anledning av  Skräpplockardagar.  

Tre artiklar hittills i vår  har handlat om arbetet inför CEI 2021, både den  förkonferens som var tidigare i vår och inför den stora konferensen i sommar. Här hittar ni en till.

Här kan i att läsa om hur det gick efter konferensen.

Landskrona stad har också skrivit om att elever representerat Sverige på CEI konferenser.  

Vilka nya kunskaper har er Grön Flagg-resa gett er? Hur kommer ni använda era nya kunskaper i era framtids resor?
Att elever själva är otroligt kreativa och snabba till  att använda sociala medier för att nå ut med miljöbudskap. När vi startar ett Grön Flagg-möte inleder läraren bara kort genom att kanske titta på förra protokollet, men sedan tar eleverna över helt och bubblar idéer och diskuterar hur och vem som ska göra vad och när.  Detta är verkligen ett sätt att jobba där mycket av energin och lösningarna kommer ”underifrån” och man vet aldrig vad som ska hända – mycket roligt. Också härligt att ha ett forum i skolan där elever från olika klasser och program möts och där det INTE sätts  betyg utan det lyfter liksom av sig självt efter ett tag. Inför skräpplockardagarna i vår använde vi filmer från Håll Sverige Rent – finns mycket bra material att använda och kommer fortsätta med det.

Har ni haft några samarbeten utanför skolan? Om ja, berätta mer om dem.
Ja, de elever som hade ena projektet ( Sweden group 1) på CEI 2021 hade kontakt med en kommunekolog i Staden. Den andra gruppen Sweden 2  intervjuade klimatstrateg Rainer Weich från Landskrona stad

När de deltog i CEI fick vi använda rum på Stadshuset.

Under året har elever från  vår skola berättat för andra gymnasieskolor på ett seminarium som Håll Sverige Rent höll i .

På onsdagar hela ”Coronaåret” har läraren i Grön Flagg-rådet haft zoom-möten med lärare från USA, Turkiet, Ryssland, Malawi, Polen, Indonesien mm och då berättat om Grön Flaggarbetet på skolan, då det hänt något särskilt. De elever som var med  deltog även i en förkonferens i Mars och  en elev hade själv Zoom-möte med en av de amerikanska eleverna inför CEI2021. Och elever har som sagt kontaktat många länder för att sprida information om till exempel  Earth Day.

Varför har ni valt att jobba med Grön Flagg på skolan?
” Det är roligt att du får visa upp dina egna ideér, sedan hitta lösningar i gruppen och sedan genomföra dem” 

”Vi har fått nya vänner – elever från olika gymnasieprogram och klasser deltar ju i Grön Flagg-gruppen”

/elev