Hero
svandammsskolan

Svandammsskolan i Nynäshamn - visar på handlingskompetens med medborgarförslag och insändare

Body

Motivering: För elevernas handlingskompetens och skolans spridning av sitt Grön Flagg-arbete, där medborgarförslag och insändare till lokaltidningen finns med bland exemplen. För den fina gemenskapen på skolan som bidragit till en stark sammanhållning i arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Sections