Hero
rösjötorp

Vittra Rösjötorp International i Sollentuna - aktiv deltagare i World Education Week

Body

För skolans aktiva arbete för att engagera eleverna i stora samhällsfrågor genom praktiska projekt på lokal nivå. Elevengagemanget på skolan har inspirerat och uppmuntrat närsamhället att agera mer hållbart. Skolan deltar som en av hundra skolor i världen i den globala konferensen ´World Education Week´ under oktober månad, till vilken de blivit inbjudna för att tillsammans med övriga skolor diskutera och förbättra hållbart lärande globalt.

Sections