Plocka skräp med NTI-skolan

Datum
19-09-2020
08:00
1 påsar skräp plockade
Arrangör
NTI-skolan
Om eventet
Plocka skräp med NTI-skolan!

Miljö är ett område som ligger NTI-skolan varmt om hjärtat. VI vill genom det här eventet uppmuntra både elever och medarbetare att delta i Håll Sverige rent-dagen den 19 september 2020.

Anmäl dig till eventet och plocka skräp i ditt närområde, på gatan, i en park eller i en skog. Var med!Kort om NTI-skolans miljöarbete:

- NTI-skolans övergripande miljömål är att öka antalet elever inom distansundervisning med 5% om året. Fler distanselever leder till färre resor till och från skola, begränsat lokalunderhåll, mindre ytor att värma upp mm.

- Vi uppmuntrar till användning av digitala läromedel och program, något som också minskar användningen av papper, transporter och elförbrukning i samband med framställande av dessa produkter. Vårt utsläpp av koldioxid minskar och vi arbetar kontinuerligt för att fortsätta minska vårt avtryck.

- Som en viktig del av vårt miljöarbete vill vi väcka alla våra elevers nyfikenhet i olika miljöfrågor och att få dem att tänka till hur de kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

- Vi är certifierade i miljö i enlighet med ISO 14001. Ett bevis på att vi inte bara lever upp till erkända miljökrav utan även tar aktivt ansvar i miljöfrågor gentemot medarbetare, uppdragsgivare och elever.
Träffpunkt
Sverige
Location
Deltagare
Namn
Antal deltagare
  • NTI-skolan
    229