Hero
Ingång till en av KappAhls butiker

One Bag Habit skapar ny vana hos kunder

Logo
KappAhl
Description

I juni 2017 trädde förordningen om plastbärkassar i kraft i Sverige. Den innebär att alla som säljer eller ger bort plastbärkassar ska informera om plastkassarnas påverkan på miljön och hur vi kan minska användandet av dem.

KappAhl var en aktör som tog ett större grepp om frågan är så. I initiativet One Bag Habit - som startades av KappAhl tillsammans med Lindex och H&M - tar man betalt för samtliga påsar, oavsett material och storlek. Överskottet från försäljningen av påsar doneras till organisationer som arbetar för hållbar utveckling. KappAhl har valt att donera överskottet till Håll Sverige Rent.

För oss som jobbar på KappAhl ger möjligheten att bidra i viktiga frågor – gärna sådana som bidrar till att skapa nya mer hållbara vanor – extra stolthet, berättar Charlotte Högberg som är ansvarig för KappAhls Responsible Actions. När vi tillsammans med branschkollegor tog initiativet till One Bag Habit fick vi möjlighet att bidra till nya vanor dubbelt upp: Dels genom att initiativet kom till för att gemensamt verka för att minska förbrukningen av påsar, och dels genom att vi i initiativet kom överens om att skänka överskottet av vår påsförsäljning till organisationer som arbetar för att främja hållbar utveckling.

Under första året minskade förbrukningen av KappAhl-påsar med 70 procent, samtidigt som påsar som såldes under 2018/2019 genererade ett överskott på drygt 3,5 miljoner kronor. 

KappAhl har också lyft frågan om nedskräpning i i kampanjer och sociala medier med god respons. De har också genomfört ett antal skräpsamlartillfällen där kollegorna tillsammans gått ut och plockat skräp.

Sections

Våra samarbeten

Fortums logotyp

Genom att köpa Miljöpaketet som tillägg till elavtalet bidrar Fortums kunder med 100 kronor per år och kund till Håll Sverige Rent.

Naturkompaniets logotyp

Tillsammans tog Naturkompaniet och Håll Sverige Rent fram en skräppåse i nylon som delades ut i Naturkompaniets butiker. Skräppåsen kunde tas med ut i naturen, användas för att ta med skräp hem, tvättas och användas igen.

Mondelez International

Fler och fler äter choklad och snacks on-the-go och de produkter som äts i farten riskerar att bidra till nedskräpning genom att förpackningarna inte alltid