Två skräpplockare i Rinkeby under Håll Sverige Rent-dagen 2020

Skräpigt tänkt, regeringen!

Satsa mer på nedskräpningen, inte mindre.

Skriv under vårt upprop!

Till: Statsminister Stefan Löfven och biträdande finansminister Per Bolund

Krav: Stryk inte satsningen för att minska nedskräpningen i Sverige från budgeten!

Dela vårt upprop

Ju fler vi blir som skriver under, desto större chans att regeringen tar tillbaka sin nedskärning. 

Dela vårt upprop på Facebook för att få dina vänner och familj att ta ställning. Om du inte använder sociala medier kan du skicka den här länken: hsr.se/upprop

För dig som vill veta mer

Om man inte tittar noggrant är det en detalj som är enkel att missa i en miljardbudget – vilket kanske är vad regeringen hoppas?

20 miljoner är en ganska liten summa, som blir ännu mindre jämfört med de två miljarder kronor nedskräpningen kostar våra kommuner per år. 

Vi är vid en brytpunkt i Sverige, där människors attityder och beteenden kring nedskräpning börjar förändras på riktigt. Det är med andra ord den sämsta tänkbara tidpunkten att stryka denna satsning från budgeten. Inte bara mot oss som organisation, utan oss som rörelse – i år var vi nästan 87 000 svenskar som plockade skräp under Håll Sverige Rent-dagen. 87 000 som tar vårt ansvar och ser problemet – något regeringen inte verkar göra.

Satsningen administreras av Naturvårdsverket, som jobbar nära oss på Håll Sverige Rent. Utan pengarna blir vår möjlighet att arbeta mot nedskräpningen kraftigt reducerad – och det finns ingen viktigare satsning i Sverige. 

Håll Sverige Rent-dagen, vår viktigaste aktivitet, kommer behöva genomföras på andra vis. Sannolikt mindre. Dessutom vet vi att vårt arbete ger effekt. Hela 95 procent anser att det är viktigt att minska nedskräpningen. Och sju av tio svenskar anger att de under 2019 har blivit bättre på att återvinna sitt avfall – fler än året innan. 

Även media ser uppsving i engagemanget – bara sedan 2016 har antalet nyheter fördubblats, och fler och fler delar och sprider ställningstaganden i sociala medier. 

Och vi 87 000 som var med och plockade skräp under Håll Sverige Rent-dagen såg det med våra egna ögon. Och vi gjorde något åt det!

Nu behöver vi agera tillsammans igen. Det är inte för sent att få dem att ändra sig. 20 miljoner är en mikroskopisk del av budgeten – som skulle få stor effekt. 

Om vi visar statsminister Stefan Löfven och biträdande finansminister Per Bolund hur viktigt det här är för oss, kan vi få dem att ta tillbaka sin nedskärning. 

Vi riktar oss mot Stefan Löfven eftersom han har det yttersta ansvaret för hur Sveriges statsbudgetproposition läggs fram för riksdagen. Han är finansministerns och biträdande finansministerns chef. Han nämnde också nedskräpningen i sin regeringsförklaring. Bra med snack, viktigare med verkstad. Vi vänder oss också till Per Bolund, som är miljöpartist och biträdande finansminister. Utöver sin makt över budgeten, vet vi också att Bolund har ett eget engagemang i nedskräpningsfrågan.

Därför säger vi till dem: stryk inte satsningen för att minska nedskräpningen i Sverige från budgeten! Och därför uppmanar vi dig: skriv under vårt upprop – och dela kampanjen.

Tagga skräpet med statsministern