Hand håller i ett paket som det står Grön Flagg på

Kommunavtal för Grön Flagg

Att investera i Grön Flagg innebär att...

  • LHU-undervisningen blir likvärdig i hela kommunen

  • alla verksamheter certifieras – säkerställer kvalitet och garanterar utvärderingsrapportering

  • LHU-arbetet utvecklas år efter år – även undervisningsmetoderna utvecklas 

  • barns/elevers handlingskompetens och arbetet mellan skolor/förskolor/gymnasier ökar och lokalsamhället integreras

Att teckna kommunavtal: 

Teckna ett kommunavtal med Håll Sverige Rent så att alla verksamheter får samma förutsättningar till struktur, fortbildning och kunskap, inspiration och genomförande. Avtalet kan utgå från en pilotverksamhet med stegrande antal licenstagare eller full licensrätt för alla från start. 

Avtalet baseras på antal verksamheter/licenser per läsår med start i augusti och kan avse ett, två eller tre läsår. Ett kommunavtal innebär att alla licensavgifter samlas på en faktura för smidigare hantering. 

Förmåner: 

  • En rabatt på årslicensaavgiften utgår alltid för mindre skolenheter (under 300 elever), grundsär, gymnasiesär och familjedaghem vid tecknandet av kommunavtal.  

  • Alla verksamheter som vill starta upp sin Grön Flagg licens för första gången får vid tecknande av licens använda Grön Flagg kostnadsfritt under hela vårterminen inklusive allt stödmaterial, webbinarier med mera för att komma igång med arbetet (certifiering sker efter medverkan helt läsår). 

Kontakta eva.palo@hsr.se för mer information om kommunavtal. 

När avtal är tecknat – Så här går det till: 

  1. Utse en LHU-samordnare som ansvarar för kvalitetssamordning och nätverkande mellan era verksamheter. 

  2. Engagera en LHU-ansvarig på respektive skol- förskoleenhet vars uppgift är att säkerställa att arbetet flyter på i Grön Flagg-rådet, i undervisningen samt att nätverkande och utbyte av erfarenheter sker. 

  3. Resten sköter verksamheterna själva och det finns beskrivet i processen för Grön Flagg som respektive verksamhet tar del av i sin licens.  

Välkomna till Grön Flagg!