Glada skräpplockare i Malmö. Foto: Jesper Berg

Så kan kommuner arbeta förebyggande mot nedskräpning

Aktuellt just nu: Nedskräpningsavgifter – förorenaren betalar!

Nedskräpningen kostar de svenska kommunerna miljardbelopp årligen. Men sedan EU:s engångsplastdirektiv klubbades 2021 kommer principen om förorenaren betalar att gälla i Sverige. Den 1 januari 2023 trädde förordningen om nedskräpningsavgifter (2021:1002) i kraft. Senast 31 mars 2023 ska kommunerna ha gjort sin första inrapportering till Naturvårdsverket. Mer om nedskräpningsavgifter hittar du här!

En av kostnaderna som kommunerna kan rapportera är: 10§ 5. Spridning av information för att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsplastprodukter. Med anledning av detta har Håll Sverige Rent tagit fram ett kommunikationspaket med allt ni behöver för att informera kommunens invånare om engångsplastens negativa påverkan på miljön.

Bli medlemskommun i Håll Sverige Rent!

Genom ett medlemskap i Håll Sverige Rent visar kommunen att ni tar nedskräpningsfrågan på allvar! Bara symbolvärdet kan göra att den potentielle nedskräparen tänker till en extra gång. Håll Sverige Rent stärker din kommuns möjligheter att arbeta framgångsrikt med att förebygga och minska problemet med nedskräpning. Det ger publicitet och något att visa upp för invånarna i kommunen.

Idag samarbetar vi med 147 medlemskommuner, det motsvarar drygt 50% av Sveriges alla kommuner. Det är vi stolta över, men vi vill blir fler. Vi vet att ju fler vi är som strävar mot samma mål, desto tydligare blir resultatet. Låt oss göra ett gemensamt arbete för ett renare Sverige!

Värdefulla förmåner i Håll Sverige Rents kommunnätverk:

 • Ett antal digitala informationsträffar om det senaste gällande nya engångsplastförordningen och nedskräpningsavgiften, med stöd av Naturvårdverket.  
 • Kommunikationspaket som tydliggör och motverkar nedskräpning. 
 • Handfast vägledning kring kommunens ansvar i nedskräpningen. 
 • Fortbildande nätverksträffar under året på aktuella teman – här kan ni nätverka och ta del av goda exempel.
 • Månadsbrev som håller dig uppdaterad 
 • Rabatt på skräpmätningar. 
 • Erbjudande för Grön Flagg-licens – vårt utbildnignsprogram för skolor och förskolor. 
 • Digital konferens – kommunaktuella ämnen med inbjudna gäster och föreläsare.  
 • Inbjudan till aktuella Håll Sverige Rent-kampanjer under året. 

Medlemsavgift:

 • 200 000+ invånare i kommunen: 32 500 kr/år
 • 100 000 - 200 000 invånare: 27 500 kr/år
 • 50 000 - 100 000 invånare: 22 500 kr/år
 • 30 000 - 50 000 invånare: 15 500 kr/år
 • 15 000 - 30 000 invånare: 9 500 kr/år
 • 0 - 15 000 invånare: 5000 kr/år

Vi ser fram emot att fördjupa vårt arbete mot nedskräpning tillsammans!

Så kan ni arbeta mot skräpet

Få betalt för att minska skräpet

Ett sugrör har plockats upp med plocktång

Den 1 januari 2023 trädde förordningen om nedskräpningsavgifter i kraft. Det betyder att kommuner kan få ersättning från producenterna av engångsplast årligen, för att täcka kostnader för uppstädning och tillhörande kostnader. 

Läs mer om nedskräpningsavgifter »

Mät skräpet i olika miljöer

Två medarbetare mätning

Genom att mäta skräp får ni ledtrådar om vilka åtgärder som behövs. På så sätt ökar också möjligheten att påverka aktörer som bidrar till nedskräpningen. Genom mätningarna blir det också lättare att följa upp om åtgärderna har fungerat.

Läs mer om att göra en skräpmätning »

Anslut kommunens förskolor och skolor till Grön Flagg

Hand håller i ett paket som det står Grön Flagg på

Nu har vi tagit fram en kommunlicens till Grön Flagg - vårt populära utbildningsprogram inom LHU. På så sätt säkrar ni kommande generationers lärande inom hållbar utveckling i alla verksamheter i kommunen.

Till Grön Flagg

Vill du veta mer?

Kontakta Susanne Nordén på susanne.norden@hsr.se eller 073-699 04 16 så berättar hon mer om hur kommuner kan arbeta för att stoppa skräpet.

Du kan också kolla in vanliga frågor och svar i vårt frågeforum.

Kommunanpassad logotyp