Hero

Kostnadsfria pantrör

Body

Håll Sverige Rent kan nu tillsammans med Returpack/Pantamera erbjuda kommuner kostnadsfria pantrör. Erbjudandet kopplar till producentansvaret för förpackningar med syftet att minska nedskräpning och öka materialåtervinning. Erbjudandet inkluderar så många pantrör som ni kommer överens om med Returpack, inklusive montering och frakt.

Så går det till
Beställning sker via personlig kontakt med Returpack, där ni i samråd beslutar om antal pantrör och får rådgivning om placering. Pantröret ska placeras på platser där det uppkommer betydande mängder förpackningsavfall och kommunen har renhållningsansvar. Det kan till exempel vara på torg, i parker, på gångstråk, nära skolor, universitet, restauranger och caféer.

Montering
Returpack står för kostnaden för montering men ni använder era entreprenörer för arbetet. Monteringen ska företrädesvis ske på befintliga stolpar, papperskorgar etc. och sker med slangklämma (stolpe) alternativt med skruvar (papperskorg, vägg etc). Pantröret behöver, för bästa effekt, placeras bredvid/på en papperskorg. 

Underhåll
Inget underhåll behövs.

Leverans
Sker till en av kommunen angiven adress.

Skicka ett mail till pantror@returpack.se med er beställning!