Fylld soptunna vid strand. Foto: Emma Grann

Åtgärdsguiden

Håll Sverige Rents Åtgärdsguide är framtagen för aktörer som vill minska och förebygga nedskräpning i havet, naturen och staden.

Åtgärdsguiden är ett initiativ från Håll Sverige Rent som riktar sig till aktörer som vill minska och förebygga nedskräpning i havet, naturen och staden. Åtgärdsguiden är fri för alla att ta del av. Åtgärdsförslag som är markerade med indikerar att åtgärden är testad av Håll Sverige Rent. Har du testat en åtgärd som du vill dela med dig av? Hör av dig till oss!

Det är viktigt att utveckla en genomtänkt strategi mot nedskräpning med målgruppsspecifika åtgärder (om möjligt). Håll Sverige Rent har stor erfarenhet av processtöd och kan därför vara till hjälp i val av åtgärd och konkreta insatser som baseras på den lokala problembilden och lokala förutsättningar. Mätningar av åtgärdernas effekter är en viktig del av strategiutvecklingen och visar ofta på betydelsen av att kombinera flera olika åtgärder. Stöd för strategiutveckling erbjuds i medlemskapen Håll Sverige Rents kommunnätverk, Håll Sverige Rents nätverk Skräpfria kvarter samt Håll Sverige Rents företagssamarbeten.

Håll Sverige Rent har tagit fram två koncept för att minska nedskräpningen på badplatser och bostadsgårdar. Koncepten Skräpfri badplats och Skräpfri bostadsgård är baserade på en flerstegsmetod som fokuserar på att arbete förebyggande mot nedskräpning. Håll Sverige Rent genomför även skräpmätningar. Vi vill gärna starta fler samarbeten! Kontakta oss så hjälper vi er att komma i gång!