Hero

Analys (kartläggning attityder)

Body

Kartlägg attityder till nedskräpning

I samarbete med Statistikmyndigheten (SCB) erbjuds Sveriges kommuner möjlighet att mäta invånares attityder till nedskräpning i kommunen, genom tilläggsfrågor till en undersökning som mäter hur nöjd kommuninvånaren är med olika frågor i kommunen. Frågorna handlar om kommuninvånarnas attityder till nedskräpning och hur nedskräpningen upplevs vara i kommunen. rågorna är ett komplement till de frågor kring renhållningen i kommunen som redan ställs i medborgarundersökningen. Undersökningen gör det möjligt att göra regionala och nationella jämförelser över tid.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er)

  • Kommun

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent ✓ 
Ja

Sections