Hero
ingen mer plast i våra hav

Ingen mer plast i våra hav

Sections

Vi på Håll Sverige Rent bedriver många olika projekt för att minska skräpet och plasten i havet och på stränderna. Stort som litet – både nu nu och mer långsiktigt så fort det bara går. Det handlar om att påverka makthavare lokalt och globalt. Att klura fram och stötta innovationer som stoppar plasten, eller mer effektivt rensar bort den.

Vår vision är väldigt enkel, men inte helt lätt. Ingen plast i våra hav. Men för att vi ska ha en chans att nå dit, behöver vi dig. Du som också vill göra något åt plasten. I det stora, och i det lilla. Nu-nu och så fort det bara går. Ju fler vi är som vägrar acceptera att plast i snabb takt tar över våra hav, desto mer kan vi påverka. Är du med?

Tre sätt att engagera sig

Bli en Kusträddare

Kusträddare samlar påsar med skräp i en hög på en strand

Plocka skräp på en kuststräcka vid havet, på en strand eller vid en insjö. Helt enkelt på en plats där skräp på land riskerar att hamna i vattnet. Tillsammans hindrar vi skräp från att hamna i havet, en påse i taget.

Anmäl dig till Kusträddarna »

Gör ett skräpdyk

Skräpdyk i Lysekil. Foto: Louise Johansson

Hjälp oss att få mer kunskap hur det ser ut på botten genom att göra ett skräpdyk och registrera skräpet du hittar i vår app! Tillsammans kan vi lära oss mer om skräpet under ytan i våra sjöar och hav.

Gör ett skräpdyk »

Bjud in till föreläsning

Stillbild från studio. Seminarium om plast i havet

Samla kompisarna, familjen eller föreningen och kolla på vår inspelade föreläsning om plast i havet. Här får du veta mer om problemet, vilka konsekvenser det får och vad vi på Håll Sverige Rent gör åt det.

Se föreläsningen »

 

Ta hjälp av Strandstädarkartan!

Vill du rapportera en skräpig strand? Eller hitta en skräpig strand att plocka skräp på? Då kan du ta hjälp av Strandstädarkartan! Det finns två olika beorende på vilken kust du bor vid. 

Strandstädarkartan för dig som bor på Västkusten
Strandstädarkartan för dig som bor på Ostkusten

Nyfiken på mer?

Projekt mot skräpet i havet

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att minska plast och skräp i våra hav.

Re:Fish dyk

Re:Fish

Grunda bottnar i Östersjön rensas från förlorade fiskeredskap

Re:Fish är ett EU-projekt som behandlar problemet med plastföroreningar och spökfiske i centrala Östersjön, med början i Sverige, Finland och Estland som pilotområden. Förlorade fiskeredskap, inklusive fisketillbehör, finns i alla hav, sjöar och vattendrag där fritidsfiske bedrivs och orsakar onödigt lidande för fiskar, fåglar och marina däggdjur. Dessutom bidrar de till spridning av plast och farliga ämnen till miljön. 

Projektet kommer att hämta upp förlorade fiskeredskap från grunda bottnar, samla in uttjänt fiskeutrustning och inhämta kunskap om problemen med förlorade fiskeredskap genom medborgarundersökningar. 

Projektpartners förutom Håll Sverige Rent är Håll Skärgården Rent, Finlands miljöcentral och Tartu universitet.

Projektet pågår mellan åren 2023–2026.

Hemsida Re:Fish - Central Baltic 

Person håller fiskenät

Fiskereturen

Nationellt system för återvinning av fiskeredskap

Uttjänta och övergivna fiskeredskap som hamnar på fel ställen i haven och i vår natur är ett stort miljöproblem. Redskapen bidrar till spridning av mikroplaster, kan snärja in fåglar och däggdjur och fortsätter att fiska under lång tid, så kallat spökfiske.

Därför finns Fiskereturen - en insamlingstjänst som tar emot gamla fiskeredskap och ser till att de återvinns. Projektet är ett samarbete mellan Båtskroten, Sotenäs kommun, Håll Sverige Rent och Fiskareföreningen Norden och finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer om Fiskereturen »

Waves of Change

Waves of Change

- samverkansprojekt i Sverige, Kenya och Indien för att bidra till minskat plastläckage i Världshaven

Projektet Waves of Change vill bidra till ett minskat plastläckage till världshaven och därmed en hållbarare miljö i Indien, Kenya och Sverige genom att:

  1. Minska plastnedskräpning i hav och på land
  2. Skapa gröna, lönsamma småföretag, som ökar hushållens inkomster
  3. Identifiera och dela lokala lösningar på den globala och gränslösa plastutmaningen

Waves of Change är ett samverkansprojekt mellan Håll Sverige Rent och Hand in Hand (Sverige / Eastern Africa / India) med finansiellt stöd från Postkodlotteriet. Projektet startade i juli 2020 och pågår till december 2023.

I projektet har Håll Sverige Rent två huvuduppgifter.

  1. att bidra med utbildningsmaterial till 50 000 högstadie- och gymnasieelever i Sverige i frågan om plast i haven. Detta görs dels genom initiativet Plastslöjd, ett samarbete med Tekniska muséet, och dels görs det också genom Håll Sverige Rents egna satsning Unga Reportrar.
  2. att bistå med hjälp att kartläga skräpets väg från land till hav till lokala myndigheter i Kenya och Indien.

Inom Hand in Hands verksamhet kommer man i Indien och Kenya starta 4000 mikroföretag inom återbruk och återvinning, samtidigt som 100 000 ton plast rensas från soptippar, stränder och kustområden. Läs mer om projektet på Hand in Hands hemsida

 

Två glada dykare efter Skräpdykets dag i Lysekil. Foto: Louise Johansson

Skräpdykarna

Rensade botten från skräp

I Skräpdykarna samlade vi kunskap om skräpläget på våra bottnar med hjälp av dykklubbar runt om i landet. Under 2019 utförde 214 dykare skräpdyk som resulterade i nästan sju ton skräp. Bland det vanligaste skräpet fanns metallburkar, glasflaskor och plastförpackningar. 

Projektet var ursprungligen en del av EU-projektet Ren Kustlinje där 34 partners i Sverige, Danmark och Norge tog fram metoder både för att städa upp befintligt skräp och för att minska tillkomsten av nytt skräp.

Rapport från Skräpdykarna 2017-2018 »

Läs mer om hur du gör ett skräpdyk »

Spöknät med fisk i dras ombord på båt

MARELITT Baltic

Färre spöknät i Östersjön

Förlorade och borttappade fiskeredskap i Östersjön, så kallade spöknät, kan få stora konsekvenser. EU-projektet MARELITT Baltic fokuserade både på att få mer kunskap om problemet och att städa bort spöknät. Med hjälp av draggning från båtar eller dykning på vrak bärgades över 17 ton garn och trål i estniskt, polskt, svenskt och tyskt vatten. 

All kunskap från projektet finns samlad i The Baltic Sea Blue­print – en handbok som också ger rekommendationer för den fortsat­ta vägen framåt. 

Projektet leddes av Simrishamns kommuns Marint centrum och förutom Håll Sverige Rent deltog också organisationer från Estland, Finland, Tyskland och Polen. Projektet finansierades av  Östersjöprogrammet 2014-2020 och pågick mellan 2016-2019. Havs- och vattenmyndigheten delfinansierade projektet.

 

Läs mer på MARELITT Baltics hemsida »

Skräpmätning i sjön Maren i Södertälje

BLASTIC

Kartlägger plastens väg från staden till havet

Marint skräp tar inte hänsyn till länders gränser och kan färdas långt från sin ursprungliga källa. I EU-projektet BLASTIC utvecklades ett verktyg där kommuner kan få en bättre bild av hur skräp kan färdas från land till hav i kommunen och hur de bäst gör för att stoppa det.

I projektet deltog åtta organisationer från Sverige, Finland, Estland och Lettland. Projektet finansierades från Central Baltic-programmet 2014-2020. Havs- och Vattenmyndigheten delfinansierade projektet.

Läs mer om BLASTIC på projektets internationella webbplats »

Under 2020 har vi även tagit fram ett digitalt verktyg för kommuner som vill kartlägga källor till skräp i havet.

Läs mer om det digitala verktyget »

Representanter för Nordic Coastal Cleanup

Nordic Coastal Cleanup

Nordisk dag mot skräp i havet

De nordiska länderna delar samma hav och skräp i havet påverkar alla länderna. Därför har vi och våra kompisar i Grönland, Finland, Norge, Danmark , Åland, Island och Färöarna en gemensam dag där vi alla går ut och plockar skräp. Vi utför också mätningar i projektet med samma metod. 

I Sverige ingår den Nordiska kusträddardagen i vår kampanj Kusträddarna.

Läs mer om Nordic Coastal Cleanup på projektets internationella webbplats »

En drönare flyger över en strand för att mäta skräp

TrashCam

Skräpmätning med drönare

Tillsammans med företaget SKARL AB undersökte vi i projektet TrashCam om drönare kan vara till hjälp för att mäta hur mycket skräp som fanns på utvalda pilotstränder i Östersjön. Projektet finansierades av Vinnova.

Under 2019 gjorde vi flera testmät­ningar som visade att kartläggning av marint skräp med hjälp av drönare funge­rar i teorin, men att det krävs att man gör en omfattande datainsamling innan för att skräpet ska kunna analyseras på ett bra sätt.

Mer finns att läsa i rapporten från projektet »