Barn på badplats

Skräpfri badplats

Vi är många som under sommartid har upplevt att det kan vara skräpigt runt badplatser. Håll Sverige Rent har sedan 2020 utvecklat konceptet Skräpfri badplats, en kombination av att mäta och utvärdera skräpet samt sätta in åtgärder för att förebygga nedskräpning. Vi vill gärna samarbeta med fler kommuner för renare och mer trivsamma badplatser!

Varför satsa på en skräpfri badplats?

Skräp på land blir skräp i hav

Mycket av det skräp vi hittar på stränderna är från besökare och det är stor risk att det så småningom bidrar till skräp i hav och sjöar. Marin nedskräpning är ett globalt problem som inte känner några nationella gränser. Forskare tror att det finns mellan 75-199 miljoner ton plast i våra hav och att det varje år hamnar ytterligare 11 miljoner ton plastskräp i haven. 

 

Skräpmätningar ökar kunskapen om skräpet 

Genom att mäta skräp får ni ledtrådar om vilka åtgärder som behövs. Genom mätningarna blir det också lättare att följa upp om åtgärder för att minska skräpet har varit effektiva.  

 

Mätningar tillsammans med åtgärder ger resultat 

Håll Sverige Rent har i samarbete med avfallsbolaget Sysav utvecklat konceptet Skräpfri badplats. Under 2020 gjordes pilotmätningar på badplatser i tre kommuner i Skåne och under 2021 genomfördes uppföljningsmätningar i kombination med utvalda åtgärder för att förebygga nedskräpning. Resultatet från uppföljningsmätningarna visade en minskning av antalet observerade skräp.  

 

Högt PR-värde

Att det är skräpigt på stränder och badplatser runt om i Sverige har uppmärksammats mycket i media den senaste tiden. Insatserna på badplatserna i Skåne resulterade i flera medieinslag som visade att det på ett positivt sätt går att arbeta proaktivt mot nedskräpning. Lokalmedia har visat ett stort intresse att lyfta initiativen.  

Image
sopstation och människor som plockar skräp

Så går det till

År 1

1. En nollmätning görs på badplatsen under sommaren för att ta reda på hur mycket och vad för typ av skräp det finns inom mätområdet.

  • Håll Sverige Rent bistår med metod, verktyg och analys.

  • Kommunen står för mätpersonal.

Läs mer om hur mätningar på badplatser genomförs.

2. Håll Sverige Rent bjuder in till samtal för att presentera resultat och diskutera förslag på åtgärder att vidta för att minska skräpet.


År 2

1. Åtgärder för att minska nedskräpning införs. 

2. Uppföljningsmätning görs på badplatsen för att kunna analysera hur nedskräpningen förändrats sedan förra mätningen.

  • Håll Sverige Rent bistår med metod, verktyg och analys.

  • Kommunen står för mätpersonal.

3. Håll Sverige Rent bjuder in till samtal för att presentera resultat och utvärdera vilken effekt åtgärderna gett.

Intresserad?

Kontakta Anna Ehn på Håll Sverige Rent om kommunen vill samarbeta kring Skräpfria badplatser så berättar vi mer.