Tjej på café, ser förvånad ut.

Från engångs till flergångs

Den 1 januari 2024 börjar förordningen om engångsprodukter gälla i Sverige. På den här sidan finns information om hur ni som kommun eller företagare ska förhålla er till den. 

Engångsprodukter har olika typer av påverkan på miljön – dels medför de resursförbrukning och dels hamnar de ofta på marken som nedskräpning. Att använda flergångsalternativ gör att vi minskar resursförbrukningen avsevärt. Dessutom bidrar det till att minska nedskräpningen.  

Vad innebär förordningen om engångsprodukter?

För verksamheter

Från 1 januari 2024 ska serveringar kunna erbjuda snabbmat och dryck i återanvändbara muggar och matlådor samt informera sina kunder om plastens negativa påverkan på miljön enligt förordningen om engångsprodukter.

Målet med förordningen är att minska engångsprodukters inverkan på miljön. Det handlar både om nedskräpning och att engångsprodukter ofta är ett slöseri med resurser.

Förordningen innehåller också ett informationskrav:

På försäljningsstället ska konsumenter informeras om 

  • möjligheten att få drycken eller snabbmaten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda,  
  • den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ger upphov till, och  
  • fördelarna med en minskad förbrukning av engångsmuggar och engångsmatlådor. 

Informationen ska lämnas väl synlig på försäljningsstället och vara lättillgänglig för konsumenten.

För kommuner

  • Det är den kommunala nämnden som har ansvar för tillsyn i fråga om hur bestämmelserna om att erbjuda återanvändbar matlåda/mugg uppfylls lokalt.
  • Om en verksamhet inte följer kraven i förordningen kan verksamheten komma att bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. 

Stöd och mer läsning

Kommunikationsmaterial Från engångs till flergångs

Från engångsmugg till flergångsmugg

Håll Sverige Rent har tagit fram kommunikationsmaterial och budskap för dig som företagare att använda på försäljningsstället gällande kravet att erbjuda återanvändbara matlådor och muggar.

Till kommunikationsmaterialet »

Informationsblad

Infoblad SUP

Vi har tagit fram ett informationsblad som kommuner kan dela till lokala verksamheter gällande kravet att erbjuda återanvändbara matlådor och muggar.

Ladda ned informationsbladet här »

Download the information in english here »

Nätverksträffen 28/9 2023

Förordningen om engångsprodukter

Här kan du titta på inspelningen från nätverksträffen om förordningen mot engångsprodukter från den 28 september 2023.

Titta på inspelningen här »

Förordningen om engångsprodukter

Engångsmuggar

Vägledning från Naturvårdsverket

Två unga personer tar emot varsin take away-mugg

Läs mer om innehåll, definitioner och om vilka som omfattas av kraven i Naturvårdsverkets vägledning om att erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor. 

Länk till vägledningen från Naturvårdsverket »