Hero
Städa en fågelholk

Städa en fågelholk

Ansträngning
Mellan
Tid
20 minuter
Sections

Fågelentusiaster, kika hit!

Har du en fågelholk i ditt närområde? Var med och samla in viktig data om skräp i fågelholkar!

Tillsammans med BirdLife Sverige har Håll Sverige Rent startat upp projekt "Städa en fågelholk", för att kartlägga skräp i fågelholkar. Genom att ta hjälp av alla er fågelentusiaster runt om i landet hoppas vi kunna få en bild av hur utbrett det är med skräp i fågelholkar. Du kan vara med och hjälpa oss att samla in viktig data!

Så här är du med:

  1. Titta och lyssna så att ingen fågel häckar i boet. 
  2. Städa ur materialet i den tomma fågelholken och notera om du hittar något skräp.
  3. Fota eventuellt skräp samlat i en bild.
  4. Rapportera in ditt resultat i Håll Sverige Rents protokoll (oavsett om du hittade skräp eller inte). 

Om det redan har börjat häckas i boet kan du i stället göra fint och plocka upp eventuellt skräp på marken för att fåglarna inte ska ta med sig skräpet till sitt bo.

Därför är skräp farligt för fåglar

Varje år dör flera hundra tusen fåglar på grund av att de fastnat i eller ätit skräp och då framförallt plast. När fåglar äter plast istället för mat får de en falsk mättnadskänsla som till slut leder till näringsbrist och att de svälter ihjäl. Vassa eller stora plastföremål kan skada eller blockera möjligheten att äta riktig mat. Forskare har också visat att plast i magen kan ha en stor negativ påverkan på fåglar då plasten läcker skadliga kemikalier som i värsta fall kan leda till fågelns död. Plast är så vanligt förekommande och långlivat i naturen att nästan alla fåglar kommer att ha ätit plast år 2050.  

Det har även visat sig att det förekommer skräp i holkar och andra fågelbon, vilket bland annat kan leda till att fågelungar fastnar i skräpet. Det försvårar också för vatten att rinna bort från boet om det regnar. 

Image
Städa en Fågelholk deltagarbilder