Vår styrelse

Styrelsen i Stiftelsen Håll Sverige Rent består av 11 ledamöter inklusive styrelseordföranden. Ledamöterna representerar organisationer, företag eller myndigheter inom stiftelsens verksamhetsområde. VD är Johanna Ragnartz.

Auktoriserad revisor: Pernilla Varverud, Grant Thornton 

Martin Eriksson, stiftelsens ordförande

Stiftelsens ordförande

Martin Eriksson, Avdelningschef för Uppdragsavdelningen på Naturvårdsverket

Har tidigare arbetat på Socialstyrelsen samt med miljö-och hälsoskyddsfrågor vid kommun, länsstyrelse och landsting. Har styrelseuppdrag inom Energieffektiviseringsrådet, Institutet för miljömedicin (Karolinska institutet) och Europeiska miljöbyrån (EEA).

Utbildad inom miljö- och hälsoskydd samt förberedande forskning vid Umeå universitet. 

Naturvårdsverkets logotyp

Naturvårdsverket

Ledamot: Berit Oscarsson, kommunikationschef

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Stiftare av Håll Sverige Rent tillsammans med AB Svenska Returpack. 

Till Naturvårdsverkets webbplats »

Berit Oscarsson har en bakgrund som kommunikationschef på bland annat Huddinge kommun, Vägverket och Södersjukhuset. Certifierad styrelseledamot av Styrelseakademin. Utbildad i kommunikation vid Växjö universitet (nu Linnéuniversitetet).

Returpacks logotyp

AB Svenska Returpack/AB Svenska Returpack-PET

Ledamot: Bengt Lagerman, VD

AB Svenska Returpack/AB Svenska Returpack-PET ansvarar för systemet för insamling och återvinning av aluminiumburkar och återvinningsbara PET-flaskor. Stiftare av Håll Sverige Rent tillsammans med Naturvårdsverket.

Till Returpacks webbplats »

Bengt Lagerman har tidigare varit Vice President Finance, Norway and Sweden i Coca-Cola Enterprises, Finans- och Administrativ direktör i Coca-Cola Drycker Sverige AB. Styrelseordförande i Returpack-Burk Svenska AB, Styrelseordförande i Returpack-PET Svenska AB, Styrelseledamot i Svenska Retursystem AB. Är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Svenska Turistföreningens logotyp

Svenska Turistföreningen (STF)

Ledamot: Jenny Engström, kommunikationsansvarig

Svenska Turistföreningen (STF) är en medlemsorganisation som arbetar för natur- och kulturturism under mottot "Känn ditt land". STF är mest känd för sin fjäll- och vandrarhemsverksamhet.

Till STF:s webbplats »

Jenny Engström har jobbat med kommunikation i över 20 år, varav de senaste 10 åren på STF. Har ett stort nätverk inom friluftsliv, föreningar och turism. Ingår i valberedningen för Ekoturismföreningen.  

Friluftsfrämjandets logotyp

Friluftsfrämjandet

Ledamot: Göran Andersson, sakkunnig Organisation och Friluftsmiljö

Friluftsfrämjandet erbjuder ledarledda friluftsaktiviteter för att främja en aktiv fritid och verkar för folkhälsa och livsglädje.

Till Friluftsfrämjandets webbplats »

Göran Andersson är en av Landsbygdsdepartementets Skogsriketambassadörer och ledamot i Skogsstyrelsens nationella sektorsråd.

Naturskyddsföreningens logotyp

Naturskyddsföreningen

Ledamot: Stina Lindblad, vice ordförande

Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård.

Till Naturskyddsföreningens webbplats »

Stina Lindblad är biolog och utomhuspedagog. Har tidigare arbetat som Agenda 21-samordnare och lärarfortbildare samt byggt upp och drivit utomhuspedagogisk verksamhet i form av naturskola. Andra uppdrag: Ordförande i Naturskoleföreningen sedan 2006, ledamot i Studiefrämjandets förbundsstyrelse, ledamot i Standardiseringens konsument- och arbetstagarråd.

Sveriges Kommuner och Regioners logga

Sveriges Kommuner och Regioner

Ledamot: Fredrik Bäck, Utredare, handläggare och sakkunnig avfallsfrågor

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Det är en politiskt styrd organisation och styrelsen består av förtroendevalda från kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Till Sveriges Kommuner och Regioners webbplats »

Fredrik Bäck har tidigare bl a arbetat som länsjurist vid länsstyrelsen i Kronobergs län, miljöjurist med inriktning mot förorenade områden vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt som stabsjurist med myndighetsövergripande verksamhetsfunktioner vid SGU.

FTI:s logotyp

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Ledamot: Håkan Ohlsson, VD

FTI har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. FTI:s insamlingssystem består av olika fastighetsnära insamlingslösningar för över 30% av Sveriges hushåll och över 5 000 återvinningsstationer och andra insamlingspunkter runt om i landet där hushåll kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. En del av uppdraget är att bekämpa nedskräpningen på återvinningsstationerna.

Till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens webbplats »

Håkan Ohlsson har tidigare arbetat på Unilever, McKinsey, Apoteksgruppen och Citymail. Är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 

Skolverkets logotyp

Skolverket

Ledamot: Per-Olov Ottosson, undervisningsråd

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Till Skolverkets webbplats »

Per-Olov Ottosson har tidigare arbetat som miljöinspektör och lärare samt som utbildningschef på stiftelsen Håll Sverige Rent. Nuvarande arbetsuppgifter på Skolverket omfattar svensk utlandsundervisning, EU:s skolform Europaskolan samt utbildning för hållbar utveckling.

Avfall Sveriges logotyp

Avfall Sverige

Ledamot: Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. De gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Avfall Sveriges vision är "Det finns inget avfall". De verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.

Till Avfall Sveriges webbplats »

Anna-Carin Gripwall är civilekonom och har gått IHR. Har tidigare arbetat med kommunikation i det privata näringslivet, både svenska och multinationella företag, samt inom Regeringskansliet.

Trafikverkets logotyp

Trafikverket

Ledamot: Tommy Jonsson, biträdande planeringsdirektör

Trafikverket är en myndighet som har ansvar för alla trafikslagen: trafik på vägar, järnvägar, till sjöss och med flyg. De är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur.

Till Trafikverkets webbplats »

Tommy Jonssons roll innebär ansvar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I arbetsuppgifterna ingår också frågor om inom området Tillgänglighet, Trafiksäkerhet samt Miljö och hälsa. Han har tidigare arbetat med trafiklednings-, avreglerings- och kapacitetstilldelningsfrågor för järnväg inom Banverket och dessförinnan inom SJ. Har ett brett nätverk inom väg- och järnvägssektorn i Sverige.