Vår styrelse

Styrelsen i Stiftelsen Håll Sverige Rent består av 11 ledamöter inklusive styrelseordföranden. Ledamöterna representerar organisationer, företag eller myndigheter inom stiftelsens verksamhetsområde. VD är Johanna Ragnartz.

Auktoriserad revisor: Pernilla Varverud, Grant Thornton 

Berit Oscarsson ordförande

Stiftelsens ordförande

Berit Oscarsson, kommunikationschef på Naturvårdsverket

Berit Oscarsson har en bakgrund som kommunikationschef på bland annat Huddinge kommun, Vägverket och Södersjukhuset. Certifierad styrelseledamot av Styrelseakademin. Utbildad i kommunikation vid Växjö universitet (nu Linnéuniversitetet).

Naturvårdsverkets logotyp

Naturvårdsverket

Ledamot: Maria Ohlman, chef för Hållbarhetsavdelningen

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Stiftare av Håll Sverige Rent tillsammans med AB Svenska Returpack. 

Till Naturvårdsverkets webbplats »

Maria Ohlman har tidigare arbetat i Regeringskansliet samt med miljö- och hälsorelaterade kemikaliefrågor på Kemikalieinspektionen. Har styrelseuppdrag för Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Utbildad i bl.a. biokemi och toxikologi vid Stockholms universitet respektive Karolinska institutet.

Returpacks logotyp

AB Svenska Returpack/AB Svenska Returpack-PET

Ledamot: Tomas Kjellker, VD

AB Svenska Returpack/AB Svenska Returpack-PET ansvarar för systemet för insamling och återvinning av aluminiumburkar och återvinningsbara PET-flaskor. Stiftare av Håll Sverige Rent tillsammans med Naturvårdsverket.

Till Returpacks webbplats »

Tomas Kjellker har tidigare varit Senior Segment Director på Sherwin-Willams för EMEA, och dessförinnan arbetat som VD för Teknos legala enheter i Sverige. Vidare har Tomas Kjellker en tidigare bakgrund som marknadschef både på Dryckesburkssidan och Glasförpackningssidan inom ramen för bolaget PLM och sedermera Rexam. Är civilekonom med en MSc från Lunds Universitet.

Svenska Turistföreningens logotyp

Svenska Turistföreningen (STF)

Ledamot: Jenny Engström, kommunikationsansvarig

Svenska Turistföreningen (STF) är en av Sverige största ideella medlemsorganisationer. ”Upptäck Sverige” är det genomgående temat för föreningens verksamhet med syfte att värna natur- och kulturmiljöer och främja en hållbar turistisk utveckling. STF har cirka 250 vandrarhem, hotell, pensionat, fjällstationer och fjällstugor från söder till norr, från absoluta city till lägen i fjäll utan farbar väg.

Till STF:s webbplats »

Jenny Engström har jobbat med kommunikation i över 30 år, varav sedan 2005 på STF. Har ett stort nätverk inom friluftsliv, föreningar och besöksnäringen. Ingår i valberedningen för Ekoturismföreningen.

Friluftsfrämjandets logotyp

Friluftsfrämjandet

Ledamot: Truls Neubeck, chef Friluftsakademin och regionsstöd

Friluftsfrämjandet erbjuder ledarledda friluftsaktiviteter för att främja en aktiv fritid och verkar för folkhälsa och livsglädje.

Till Friluftsfrämjandets hemsida

Truls Neubeck är chef för Friluftsakademin och regionsstöd. Som förtroendevald och chef med ett brett nätverk i den ideella sektorn har han lång erfarenhet från arbete med ledarskap, forskning och utbildning i den ideella sektorn. Truls är affilierad lektor på Södertörns högskola med egen forskning om ledning och styrning, kvalitetsarbete och social innovation.

Naturskyddsföreningens logotyp

Naturskyddsföreningen

Ledamot: Hanna Berheim Brudin, kommunikationschef

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Startade 1962 kampanjen Håll naturen ren, som inspirerade till stiftelsen.

Till Naturskyddsföreningens webbplats »

Hanna Berheim Brudin arbetar sedan 2019 på Naturskyddsföreningen. Arbetade dessförinnan bland annat på Regeringskansliet och pr-byrån Westander samt har haft ideella förtroendeuppdrag. Har en politices magisterexamen från Göteborgs universitet.

Sveriges Kommuner och Regioners logga

Sveriges Kommuner och Regioner

Ledamot: Charlotte Löfgren, Sakkunnig

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Det är en politiskt styrd organisation och styrelsen består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Charlotte Löfgren är sakkunnig i frågor gällande avfall och miljö på SKR. Hon har en magisterexamen i miljövetenskap från Göteborgs universitet och har arbetat med avfallsfrågor i många år, både på kommun och som konsult.

Till Sveriges Kommuner och Regioners webbplats »

Logotyp Näringslivets Producentansvar

Näringslivets Producentansvar

Ledamot: Henrik Nilsson, VD

Näringslivets Producentansvar, NPA, erbjuder producenter en hållbar och ansvarsfull tjänsteportfölj för samtliga materialslag som förpackningsförordningen omfattar. Genom strategiska partnerskap med utvalda leverantörer av sorterings- och återvinningstjänster, däribland Svensk Plaståtervinning och Svensk Glasåtervinning, driver man utvecklingen av en cirkulär och spårbar materialåtervinning. 

NPA ägs av fem branschorganisationer; DLF, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Sprit- och vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier. Ägandeskapet syftar till att öka nyttan för branschorganisationernas medlemmar genom att möjliggöra både insyn och påverkan för anslutna producenter. 

NPA företräder producenterna i frågor som rör förutsättningar och ramvillkor för producentansvaret för förpackningar och verkar bland annat för att ansvariga myndigheter säkerställer att producentansvaret belastar alla ansvariga företag på ett konkurrensneutralt sätt.

Henrik Nilsson är chef för Affärsutveckling & Samhällskontakter på NPA. Han har under de senaste åren varit vd för Svenskt Producentansvar, och dessförinnan haft ett flertal ledande befattningar inom Förpackningsinsamlingen, FTI. Henrik är civilingenjör i industriell ekonomi från KTH.

Skolverkets logotyp

Skolverket

Ledamot: Mats Hansson, undervisningsråd

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Till Skolverkets webbplats »

Mats Hansson har en mångårig erfarenhet som lärare och
arbetar på Skolverket med skolutvecklingsfrågor inom lärande för hållbar utveckling och naturvetenskap och teknik. Uppgifterna på Skolverket är exempelvis kopplade till utmärkelsen skola för hållbar utveckling och moduler på Skolverkets lärportal.

Avfall Sveriges logotyp

Avfall Sverige

Ledamot: Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. De gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Avfall Sveriges vision är "Det finns inget avfall". De verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.

Till Avfall Sveriges webbplats »

Anna-Carin Gripwall är civilekonom och har gått IHR. Har tidigare arbetat med kommunikation i det privata näringslivet, både svenska och multinationella företag, samt inom Regeringskansliet.

Trafikverkets logotyp

Trafikverket

Ledamot: Marie Hagberg, avdelningschef Transportkvalitet

Trafikverket är en myndighet som har ansvar för alla trafikslagen: trafik på vägar, järnvägar, till sjöss och med flyg. De är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur.

Till Trafikverkets webbplats »

Marie Hagbergs roll innebär ansvar för högaktuella frågor i samhällsdebatten. Hon utformar och ställer krav på tillgänglighet, trafiksäkerhet samt miljö- och hållbarhet i den långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik och järnvägstrafik. Hon har tidigare arbetat som Kvalitets- och miljödirektör på MTR. Innan dess som Miljödirektör på SJ. Har ett brett nätverk inom väg- och järnvägssektorn i Sverige och internationellt.