Hero
Nyckelpiga på blomma

Skräp och biologisk mångfald

Sections

Biologisk mångfald är ett samlat begrepp som visar den variationen av olika arter och naturtyper som finns på vår planet. Det kan exempelvis vara växter, djur, svampar eller mikroorganismer som alla har en nödvändig funktion i ekosystemet. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, och det är därför som det är så viktigt att värna om djur och natur.

Men trots att vi människor vet detta ser vi en större utrotningsgrad än någonsin tidigare. Habitatförluster, tjuvjakt, invasiva arter, klimatförändringar och föroreningar gör att den biologiska mångfalden minskar. Här spelar skräpet också sin roll. 

Skräp och biologisk mångfald

Flaskor och burkar dödsfällor för insekter

Djur fastnar i skräpet

Skräp i naturen och havet utgör en fälla för djur. Djur som trasslar in sig skräp riskerar även att skada sig. Förlorade fiskeredskap fortsätter fånga fisk i flera år efter att de förlorats i havet. Moderna, svårnedbrytbara material i fiskeredskapen har även lett till att livslängden för fiskeredskapen ökat. Förutom fiskar riskerar fåglar och andra djur att trassla in sig i förlorande fiskeredskap. 

Djur misstar skräpet för mat

Plastskräp är extra problematiska då djuren lätt kan missta plasten för mat. Djurens magar kan inte bryta ner plasten och därmed fylls deras magar av plastskräp i stället för riktig mat. Detta kan leda till att de kan de svälter ihjäl. Forskare förutspår att 99 procent av alla sjöfåglar kommer att ha ätit plast år 2050.  
 
Ett ytterligare exempel på hur skräp kan skada djur är aluminiumburkar. Aluminiumburkar som hamnar på åkrar strimlas sönder vid skörden och kan hamna i foder som sedan skadar kor allvarligt. I övrigt så kan även glassplitter och andra vassa föremål också skada djur.

Mikroplaster transporteras i näringskedjan

Mikroplast har hittats i många vattenlevande djur och kan transporteras uppåt i näringskedjan från en art till en annan. Experiment har visat att djur som får i sig mikroplast kan få sämre födointag och fortplantning.

Mikroplaster transporteras på djur

Invasiva arter kan spridas med hjälp av skräp

Plast i havet kan transportera icke-inhemska arter till nya platser vilket kan hota känsliga miljöer. Det kan till exempel handla om en mussla som satt fast sig på ett skräp som driver med strömmar till andra sidan jorden, till en plats där musslan inte har några naturliga fiender. Om musslan sedan fortplantar sig på den nya platsen kan biodiversiteteten och eventuellt hela ekosystem rubbas.

Fyra utmaningar för att gynna den biologiska mångfalden

#1 Gå på flask- och burkjakt

Ge dig ut på promenad och håll ögonen öppna efter flaskor och burkar i naturen. Dessa kan bli fällor för insekter och andra smådjur som letar sig in för att komma åt den sista slatten, och sen inte hittar ut igen. Många flaskor och burkar kan du panta, andra sorterar du på återvinningen. Lycka till!

Tid: ca 15 minuter

Ansträngning: 2 av 5

 

#2 Lev en dag utan engångsplast

Hur mycket engångsplast använder du egentligen under en dag? Och hur svårt är det att avstå? Det blir nämligen din utmaning under kommande 24 timmar då du ska klara dig utan engångsplast. Vanliga fällor är morgonkaffet på språng (serveras i engångsmugg) eller take away-lunchen (packas i plastlåda eller plastpåse). Lycka till!

Tid: 1 dag

Ansträngning: 4 av 5

#3 Bli en dubbelplockare!

Som hundägare är du nog ute på gator och i naturen ofta. Det gör dig till ett skräpproffs, du vet exakt var det är skräpigt. Tyvärr vet du säkert också att hundar har en tendens att bli lite för närgångna med fimpar och annat småskräp. Ta med en skräppåse på nästa hundpromenad och bli en dubbelplockare! En enkel handling och viktig insats för miljön! 

Så enkelt blir du en dubbelplockare: 1. Gå ut med hunden. 2. När du plockar efter hunden - passa på att också plocka lite skräp

Tid: 30-60 minuter
Ansträngning: 1 av 5 (du ska ju ändå gå ut med hunden)

#4 Ha en skräpfri picknick

Ha en skräpfri picknick med familj eller kompisar! Det gäller att tänka till redan på hemmaplan för att undvika att få med dig sånt som ofta blir till skräp, till exempel påsklämmor, plastpåsar och sugrör. Så packa smart, njut av picknicken och kom ihåg att allt som följer med ut också ska med hem igen. Lycka till!

Tid: ca 120 minuter

Ansträngning: 3 av 5

Mer läsning

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är ett samlat begrepp som visar den variationen av olika arter och naturtyper som finns på vår planet. Till växter, djur, svampar eller mikroorganismer. Som alla en nödvändig funktion i jordens ekosystem. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, och det är därför som det är så viktigt att värna om både djur och natur. Vi ser idag en högre utrotningstrakt än någonsin tidigare. 

Biologisk mångfald delas in i tre olika typer: genetisk mångfald, mångfald av arter, och en mångfald av ekosystem. 
 
Genetisk mångfald - En population behöver en bred genbank med många olika typer av individer. 
 
Mångfald inom arter - En mångfald av arter kan till exempel vara antalet olika arter inom ett visst ekosystem medan genetisk mångfald i stället handlar om skillnader mellan individer inom en viss art. 
 
Mångfald inom ekosystem - Mångfald av ekosystem innebär att det finns en variation av ekosystem och livsmiljöer, så som korallrev, skogar, sjöar och regnskog 
 
 
Läs mer om biologisk mångfald här: 
Vad är biologisk mångfald? (naturvardsverket.se) 
Varför är biologisk mångfald viktigt? (naturvardsverket.se) 
Hot mot den biologiska mångfalden (naturvardsverket.se) 

Bidrar till ekosystemtjänster

Det finns många fördelar med biologisk mångfald och vi människor förlitar oss mycket på att "naturen ska fungera". Ett begrepp som vanligtvis nämns i samband med biologisk mångfald är ekosystemtjänster. Det kan på ett förenklat sätt förklaras som “det som naturen ger till oss gratis”. Ekosystemtjänster är alltså både tjänster och produkter som vi får från naturen.

De brukar delas in i fyra olika kategorier: 

Försörjande - handlar om att vi får varor från naturen. Till exempel mat och dricksvatten.

Reglerande - så som rening av luft och vatten samt pollinering av växter och grödor.

Stödjande - precis som namnet antyder så är dessa tjänster ett stöd till att de andra tjänsterna kan existera och fungera. Några exempel är fotosyntesen och biogeokemiska kretslopp, bland annat kolets och vattnets kretslopp. 

Kulturella - ekosystemen bidrar med en hel del för människans välmående och hälsa och detta är de kulturella ekosystemtjänsterna. Det handlar bland annat om friluftsliv, möjligheter till rekreation och andra olika upplevelser av både natur och kultur som människan mår bra av.

Fler bra saker du kan göra för den biologiska mångfalden

Pyssla med skräp 

Ta en påse och gå ut och plocka lite skräp. Ta med fynden hem och använd din kreativitet för att skapa skräpkonst. 

Plantera bivänligt 

Har du en stor trädgård eller en liten balkong? Då kan du odla något som våra pollinerande insekter gillar. Naturskyddsföreningen har bra tips på bivänliga blommor.

Tänk “flergångs” 

Mycket av skräpet i stan kommer från det vi äter och dricker på språng. Det bästa är att använda flergångsprodukter istället för engångs. Du kan exempelvis lätt byta ut mugg, flaska och påse! 

Plocka fimpar och snusprillor 

Visste du att vi hittar mycket fimpar och portionssnus längs naturstigar runt om i Sverige? Nästa gång du är ute - gör naturen en tjänst och plocka upp de fimpar och prillor du ser. 

Byt ut påsklämman 

Påsklämman är ett litet men vanligt skräp i naturen, särskilt kring grillplatser och vindskydd. Ska du ut och grilla? Byt gärna ut påsklämman på din korvbrödsförpackning till en påsklämma du kan använda flera gånger.    

Sätt upp en fågelholk 

Det är stort söktryck på bostäder bland Sveriges småfåglar. Genom att sätta upp en fågelholk bidrar du till att hjälpa fåglarna inför häckning. Du kan antingen köpa en färdig fågelholk eller om du har möjlighet kan du bygga en själv. Naturskyddsföreningen har en bra guide för hur du gör.

Gör ett insektshotell 

Många av våra vilda bin söker efter boplatser. När vi människor har blivit duktiga på att städa våra trädgårdar har insekterna svårare att hitta någonstans att övervintra. Bygg ett eget insektshotell eller köp ett.