Hero
Nyckelpiga på blomma

Skräp och biologisk mångfald

Sections

Biologisk mångfald är ett samlat begrepp som visar den variationen av olika arter och naturtyper som finns på vår planet. Det kan exempelvis vara växter, djur, svampar eller mikroorganismer som alla har en nödvändig funktion i ekosystemet. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, och det är därför som det är så viktigt att värna om djur och natur.

Men trots att vi människor vet detta ser vi en större utrotningsgrad än någonsin tidigare. Habitatförluster, tjuvjakt, invasiva arter, klimatförändringar och föroreningar gör att den biologiska mångfalden minskar. Här spelar skräpet också sin roll. 

Under vår Biologiska mångfalds-vecka ska vi utforska hur biologisk mångfald och skräp hänger ihop – och framför allt, vad vi kan göra för att få en positiv förändring!

Veckans utmaningar

#1 Gå på flask- och burkjakt

Ge dig ut på promenad och håll ögonen öppna efter flaskor och burkar i naturen. Dessa kan bli fällor för insekter och andra smådjur som letar sig in för att komma åt den sista slatten, och sen inte hittar ut igen. Många flaskor och burkar kan du panta, andra sorterar du på återvinningen. Lycka till!

Tid: ca 15 minuter
Ansträngning: 2 av 5

 

#2 Lev en dag utan engångsplast

Hur mycket engångsplast använder du egentligen under en dag? Och hur svårt är det att avstå? Det blir nämligen din utmaning under kommande 24 timmar då du ska klara dig utan engångsplast. Vanliga fällor är morgonkaffet på språng (serveras i engångsmugg) eller take away-lunchen (packas i plastlåda eller plastpåse). Lycka till!

Tid: 1 dag
Ansträngning: 4 av 5

#3 Bli en kusträddare

Visste du att det kan finnas så mycket som 199 miljoner ton skräp i havet? Det mesta är plast. Genom att bli en kusträddare gör du skillnad för havet och alla djur som lever där. Gå ut till din närmsta strand, sjö eller annat vatten och plocka allt skräp du ser. 
Anmäl dig på hsr.se/kusträddarna. Lycka till!

Tid: 30-60 minuter
Ansträngning: 4 av 5

#4 Ha en skräpfri picknick

Ha en skräpfri picknick med familj eller kompisar! Det gäller att tänka till redan på hemmaplan för att undvika att få med dig sånt som ofta blir till skräp, till exempel påsklämmor, plastpåsar och sugrör. Så packa smart, njut av picknicken och kom ihåg att allt som följer med ut också ska med hem igen. Lycka till!

Tid: ca 120 minuter
Ansträngning: 3 av 5

Tre frågor och svar om biologisk mångfald

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är ett samlat begrepp som visar variationen av liv på olika sätt. Biologisk mångfald brukar delas in i tre olika typer: mångfald av arter, genetisk mångfald och en mångfald av ekosystem.

En mångfald av arter kan exempelvis vara antalet individer av en viss art medan genetisk mångfald i stället handlar om skillnader i uppbyggnaden av bland annat DNA. En mångfald av ekosystem innebär att det finns en variation av ekosystem och livsmiljöer, så som korallrev, skogar, sjöar och regnskog. Det är viktigt att ha en hög mångfald inom alla dessa tre typer.

På vilka sätt är biologisk mångfald viktigt?

Det finns många fördelar med biologisk mångfald och vi människor förlitar oss mycket på att "naturen ska fungera". Ett begrepp som vanligtvis nämns i samband med biologisk mångfald är ekosystemtjänster. Det kan på ett förenklat sätt förklaras som “det som naturen ger till oss gratis”. Ekosystemtjänster är alltså både tjänster och produkter som vi får från naturen.

De brukar delas in i fyra olika kategorier: 

Försörjande - handlar om att vi får varor från naturen. Till exempel mat och dricksvatten.

Reglerande - så som rening av luft och vatten samt pollinering av växter och grödor.

Stödjande - precis som namnet antyder så är dessa tjänster ett stöd till att de andra tjänsterna kan existera och fungera. Några exempel är fotosyntesen och biogeokemiska kretslopp, bland annat kolets och vattnets kretslopp. 

Kulturella - ekosystemen bidrar med en hel del för människans välmående och hälsa och detta är de kulturella ekosystemtjänsterna. Det handlar bland annat om friluftsliv, möjligheter till rekreation och andra olika upplevelser av både natur och kultur som människan mår bra av.

Varför minskar den biologiska mångfalden?

Trots att den biologiska mångfalden är så viktig ser vi en utrotningshastighet som är större än vad den någonsin tidigare har varit. Det är ett stort och allvarligt miljöproblem. 

Living Planet Report 2022 från WWF visar att mellan 1970 och 2018 har antalet ryggradsdjur, fiskar, fåglar och däggdjur haft en genomsnittlig minskning på 69 procent. Det beror till stor del på den ökade befolkningstillväxten, och att människans konsumtion och produktion sätter för hög press på djur och natur.

Man brukar prata om 5 stora orsaker till att den biologiska mångfalden minskar, alla är orsakade av människan. 

Habitatförluster - när människan förändrar eller förstör olika habitat (livsmiljöer) leder det till att arter kan tvingas bort och att möjligheten till mat och skydd försvinner. 

Tjuvjakt - för vissa arter finns det en hög efterfrågan på delar av djuren, till exempel elfenben, hajfenor och noshörningshorn vilket ökar risken för tjuvjakt för dessa arter. Genom tjuvjakten dör fler djur än vad som annars hade varit naturligt.

Invasiva arter - invasiva arter är arter som, ofta på grund av människan, har förflyttats från sin ursprungliga miljö till en helt ny livsmiljö. I den nya miljön kan de ha en så stor påverkan på ekosystemet och livsmiljön att andra arter utrotas.

Klimatförändringar - klimatförändringar kan förändra områden så pass mycket att vissa arter inte längre kan leva där och behöver förflytta sig. Ett vanlig exempel är de smältande isar som hotar isbjörnens existens.

Föroreningar - föroreningar kan skada djur och natur på många sätt. Ett exempel är luftföroreningar som kan försämra skogarnas ekosystem. Även bekämpningsmedel från jordbruk kan skada arter i vatten och på land. Nedkskräpning är också en typ av förorening. 

Image
Fiskmås med plast i näbben

Skräp och biologisk mångfald

Nedskräpning är en typ av förorening som påverkar den biologiska mångfalden negativt. I havet är det framför allt plasten som är problematisk för fåglar och vattenlevande djur eftersom de kan trassla in sig i den eller tro att plasten är mat. Nedskräpning på land har också negativa konsekvenser eftersom insekter och däggdjur kan fastna i exempelvis flaskor, burkar och andra typer av behållare.

Insekter och flaskor/burkar

Fåglar och skräp i bon

Aluminiumburkar och kor

Honungsbin bär på mikroplaster

Djur misstar plasten för mat

Djur kan trassla in sig i förlorade fiskeredskap

Invasiva arter kan spridas med hjälp av skräp

Plast i den marina miljön kan transportera icke-inhemska arter till nya platser vilket kan hota känsliga miljöer. Det kan till exempel handla om en mussla som satt fast sig på ett skräp som driver med strömmar till andra sidan jorden, till en plats där musslan inte har några naturliga fiender. Om musslan sedan fortplantar sig på den nya platsen kan biodiversiteteten och eventuellt hela ekosystem rubbas.

Även förlorade fiskeredskap kan transportera invasiva arter mellan länder och till och med världsdelar. Detta kan påverka ekosystemet på den nya plasten negativt och i värsta fall resultera i lokal utrotning av en art som tidigare trivdes på platsen.

Källor

Edo, C., Fernández-Alba, A.R., Vejsnæs, F., van der Steen, J.J.M., Fernández-Piñas., & Rosal, R. (2021).  Honeybees as active samplers for microplastics. Science of The Total Environment, 767, 144481.

Kolenda, K., Kuśmierek, N., Kujawa, K., Smolis, A., Wiśniewski, K., Salata, S., Maltz, T.K., Stachowiak, M., & Kadej, M. (2022). Bottled & canned – Anthropogenic debris as an understudied ecological trap
for small animals. Science of The Total Environment, 837, 155616.

Kolenda, K., Pawlik, M., Kuśmierek, N., Smolis, A., & Kadej, M. (2021). Online media reveals a global problem of discarded containers as deadly traps for animals. Scientific Reports, 267.

Sodhi, N.S., & Ehrlich, P.R. (Ed.) (2010). Conservation biology for all. Oxford; Oxford University Press.

Withgott, J., & Laposata, M. (2015). Environment: The Science Behind the Stories. London; Pearson Education. 

WWF (2022). Living Planet Report 2022 – Building a nature-positive society. Almond, R.E.A., Grooten, M., Juffe Bignoli, D. & Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland

Fler bra saker du kan göra för den biologiska mångfalden

Pyssla med skräp 
Ta en påse och gå ut och plocka lite skräp. Ta med fynden hem och använd din kreativitet för att skapa skräpkonst. 

Plantera bivänligt 
Har du en stor trädgård eller en liten balkong? Då kan du odla något som våra pollinerande insekter gillar. Naturskyddsföreningen har bra tips på bivänliga blommor.

Tänk “flergångs” 
Mycket av skräpet i stan kommer från det vi äter och dricker på språng. Det bästa är att använda flergångsprodukter istället för engångs. Du kan exempelvis lätt byta ut mugg, flaska och påse! 

Plocka fimpar och snusprillor 
Visste du att vi hittar mycket fimpar och portionssnus längs naturstigar runt om i Sverige? Nästa gång du är ute - gör naturen en tjänst och plocka upp de fimpar och prillor du ser. 

Byt ut påsklämman 
Påsklämman är ett litet men vanligt skräp i naturen, särskilt kring grillplatser och vindskydd. Ska du ut och grilla? Byt gärna ut påsklämman på din korvbrödsförpackning till en påsklämma du kan använda flera gånger.    

Sätt upp en fågelholk 
Det är stort söktryck på bostäder bland Sveriges småfåglar. Genom att sätta upp en fågelholk bidrar du till att hjälpa fåglarna inför häckning. Du kan antingen köpa en färdig fågelholk eller om du har möjlighet kan du bygga en själv. Naturskyddsföreningen har en bra guide för hur du gör.

Gör ett insektshotell 
Många av våra vilda bin söker efter boplatser. När vi människor har blivit duktiga på att städa våra trädgårdar har insekterna svårare att hitta någonstans att övervintra. Bygg ett eget insektshotell eller köp ett.