Hero
Insekter fast i flaska

Flaskor och burkar dödsfällor för insekter

Body

Kvarglömda flaskor och burkar i naturen har en negativ påverkan på flera djurarter. En studie i Polen visade att i mer än hälften av alla slängda flaskor och burkar hade flera döda ryggradslösa djur i sig. I en enskild behållare hade man hittat så många som 735 döda djur! 

 

Sections

Kvarglömda flaskor och burkar i naturen har en negativ påverkan på flera djurarter. En studie i Polen1 visade att i mer än hälften av alla slängda flaskor och burkar hade flera döda ryggradslösa djur i sig, bland annat insekter, storkräftor och snäckor. I en enskild behållare hade man hittat så många som 735 döda djur! 

En tidigare studie2 visade även det sig att det inte endast är insekter eller kräftdjur som riskerar att fastna i förpackningar, utan det gäller även däggdjur, reptiler, fåglar och amfibier. Nedskräpningen som ökat under de senaste årtionden har bidragit till att djur numera kan missta att skräpföremålen tillhör deras naturliga habitat. Detta bidrar till en ökad risk för drunkning i den kvarvarande vätskan som kan ansamlas i botten av flaskor och burkar. Andra vanligt förekommande skador hos djur som hade räddats från olika behållare var öppna sår, uttorkning, andningsproblem och svullnader. 

12,5 % av de djur som rapporterat fastnat i behållare var klassificerade som status Sårbar, Starkt hotade eller Akut hotade av IUCN röda lista. I de flesta fall var djur fångade i glas- eller plastburkar (32,4 %), dryckesburkar (16,5 %) och stålburkar (16,3 %). Resultat visar att kvarglömda behållare i naturen kan vara ett hot mot ett flertal grupper av djur. 

För att komma till rätta med detta är det nödvändigt att minska nedskräpningen. 

  

1. Kolenda, K., Kuśmierek, N., Kujawa, K., Smolis, A., Wiśniewski, K., Salata, S., Maltz, T.K., Stachowiak, M., & Kadej, M. (2022). Bottled & canned – Anthropogenic debris as an understudied ecological trap 
for small animals. Science of The Total Environment, 837, 155616. 

2. Kolenda, K., Pawlik, M., Kuśmierek, N., Smolis, A., & Kadej, M. (2021). Online media reveals a global problem of discarded containers as deadly traps for animals. Scientific Reports, 267.