Hero
mikroplast i hav

Mikroplast - det här vet vi

Body

Den allmänna och vanligaste definitionen av mikropartiklar relaterar till deras storlek mellan 0,001 mm och 5 mm. Mikropartiklar är mycket små, knappt synliga för blotta ögat. När vi pratar om mikropartiklar i samband med nedskräpning brukar vi oftast prata om mikroplast som innefattar partiklar, fragment, fibrer eller pellets från plast eller gummi. Mikroplast kan delas in i primär och sekundär mikroplast. Den primära mikroplasten är tillverkad extremt liten för att användas direkt, till exempel i kosmetiska produkter. Sekundär mikroplast skapas genom fragmentering av större plastskräp eller plastbitar.

Sections

Mikroplast på 5 minuter

Hur mycket mikroplast finns det i Östersjön?

Det vet forskarna inte riktigt ännu men mätningar som har gjorts för mikroplast i vatten visar på koncentrationer liknande de som hittas i andra hav runt om i världen. På svenska västkusten rapporteras något högre halter än i Östersjön och det finns naturligtvis mikroplastpartiklar även våra sjöar.

Vad är nanoplast?

Nanoplast är partiklar som är ännu mindre än mikroplast (< 100 nm). De har samma storleksordning som bakterier och virus. De har andra egenskaper än plast i större storlek och reagerar lättare med omgivningen. Det finns forskning som visar att nanoplast kan tas upp och lagras i organismer, men tyvärr vet forskarna ännu mindre om hur nanoplast påverkar naturen och oss människor än vad de vet om mikroplast.

Källor till mikroplast

Konsekvenser för vattenlevande djur

Vad kan göras för att minska spridningen?

Kan jag göra något för att minska mikroplasten?

Ja! Genom att inte tvätta dina kläder i syntet oftare än nödvändigt minskar du mängden mikroplastfibrer som kommer ut med avloppsvattnet. De första tvättarna släpper kläderna mest fibrer så därför är det bättre att köpa begagnade kläder än nya.

Du kan också se till att hindra plast från att hamna i havet, genom att plocka upp det skräp du ser. 

Källor

Baresel, C. and Olshammar, O. (2019) On the Importance of Sanitary Sewer Overflow on the Total Discharge of Microplastics from Sewage Water. Journal of Environmental Protection, 10, 1105-1118.

BONUS_MIKROPOLL_final_summary: https://www.bonusportal.org/files/7159/BONUS_MICROPOLL_final_summary.pdf

Chae, Y., Kim, D., Kim, S. W. & An, Y.-J. 2018. Trophic transfer and individual impact of nano-sized polystyrene in a four-species freshwater food chain. Scientific reports 8, 284.

Setälä, O., Fleming-Lehtinen, V., Lehtiniemi, M. 2014. Ingestion and transfer of microplastics in the planktonic food web. Environmental Pollution 185, pp. 77–83.

Rajkumar, K. S., Kanipandian, N., Thirumurugan, R. 2016. Toxicity assessment on haemotology, biochemical and histopathological alterations of silver nanoparticles-exposed freshwater fish Labeo rohita. Applied Nanoscience 6, 19–29.

de Sá, L. C., Oliveira, M., Ribeiro, F., Rocha, T. L., Futter, M. N. 2018. Studies of the effects of microplastics on aquatic organisms: What do we know and where should we focus our efforts in the future? Science of The Total Environment 645, 1029–1039.

Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-S…

SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies. (2019). A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society. Berlin: SAPEA.

Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-S…