Två personer gör en skräpmätning i tätort

Skräpmätningar - ett bra verktyg i det strategiska arbetet mot nedskräpning

Skräpmätningar är ett strategiskt verktyg som används av kommuner, företag och organisationer för att minska nedskräpning. Skräpmätningen är viktig för att kartlägga hur skräpsituationen ser ut, kunna genomföra rätt insatser och slutligen för att följa utvecklingen – blir det mer eller mindre skräp.

Från och med 2023 ska kommuner enligt förordningen om nedskräpningsavgifter rapportera in sina kostnader för nedskräpning varje år. I samband med det ska kommunen även rapportera in den uppskattade mängden fimpar som städas upp i kommunen. Det går utmärkt att använda Håll Sverige Rents skräpmätning för att göra denna beräkning, vilket Naturvårdsverket också skriver i sin vägledning

Dags att planera nästa års mätningar!
En skräpmätning görs bäst under maj till september (skräpets högsäsong) och det är kommunen själv som utför mätningen – med vår hjälp såklart! Redan nu är det hög tid att börja planera mätningar för 2024. Hör av er till oss så berättar vi gärna mer om hur just din kommun kan dra nytta av en skräpmätning. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Varför mäta skräp?

Våra metoder

Håll Sverige Rent har sedan 2007 arbetat med skräpmätningar som en metod för att minska nedskräpningen. Vi har metoder för skräpmätning i många olika miljöer - från större tätorter till badplatser och naturområden. Läs mer om metoderna och vem de passar för här nedanför.

En person mäter avstånd från trottoarkant för att genomföra en skräpmätning

Mätningarna i tätorter och parker

För större områden som ska jämföras över tid

Mätningarna i tätorter är de som lämpar sig bäst för kommuner som vill sätta mål i avfallsplanen och följa upp dem. Metoderna är utvecklade tillsammans med Statistikmyndigheten SCB och bygger på vetenskapliga principer.

De här mätmetoderna är utvecklade för att täcka större områden och ger en bra jämförbarhet över tid. De finns för större och mindre tätorter, parker och andra områden (t.ex. ett större torg, en tågstation eller liknande). I dagsläget mäter ca 80 kommuner skräpet med dessa metoder. 

Läs mer om mätningar i tätorter och parker »

Läns i Fyrisån i samband med skräpmätning

Kompletterande mätningar

För att få koll på speciellt utsatta områden

Som komplement kan man även utföra lite mindre omfattande mätningar, till exempel på badplatser, i naturområden och i speciellt utsatta områden som man vill följa upp eller ha mer information om.

Dessa mätmetoder kan också vara av intresse för Länsstyrelser eller organisationer och föreningar som har skötsel av eller intressen i olika naturområden och vill förebygga nedskräpningen.

Läs mer om skräpmätningar i naturen »

Läs mer om skräpmätningar på badplatser »

Läs mer om skräpmätningar i rinnande vatten »

Visste du att...?

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ska alla kommuners avfallsplaner innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning.

Har du frågor?

Kontakta oss om du vill prata mer om skräpmätningar eller hur ni i kommunen kan arbeta strategiskt mot skräpet. 

Britta Lönn HSR
Britta Lönn
Kontakta mig om du vill veta mer om resultaten från skräpmätningar.
Emma Sjögren porträtt
Emma Sjögren
Kontakta mig om du vill beställa en skräpmätning.
Susanne Nordén HSR
Susanne Nordén
Kontakta mig om du vill veta mer om hur kommunen kan arbeta strategiskt mot skräpet.