Skräp och vass samlas vid länsen vid skräpmätning i Fyrisån. Foto: Uppsala Kommun

Gör en skräpmätning i rinnande vatten

Varför mäta skräp?

När vi mäter skräp får vi veta hur mycket skräp som finns, vilket slags skräp det är och var det kommer ifrån. Den kunskapen ger oss ledtrådar om vilka åtgärder som behövs för att skräpet ska minska. Genom mätningarna blir det också lättare att följa upp om åtgärderna har fungerat.

Så går det till att mäta skräp i rinnande vatten

Inspireras av Uppsala

Uppsala kommun har tillsammans med oss gjort skräpmätningar i Fyrisån under tre år. Läs mer om resultaten och hur arbetet gick till!

Mer statistik från skräpmätningar

På vår nya statistiksida kan du själv ta fram siffror från våra skräpmätningar i naturområden, städer och parker.

Har du frågor?

Kontakta oss om du vill prata mer om skräpmätningar eller hur ni i kommunen kan arbeta strategiskt mot skräpet. Du kan också fylla i vår mötesförfrågan längre upp på sidan.

Britta Lönn HSR
Britta Lönn
Kontakta mig om du vill veta mer om resultaten från skräpmätningar
Ebba Widstrand
Emma Sjögren
Kontakta mig om du vill beställa en skräpmätning