Hero
Skräpmätning i Fyrisån i Uppsala. Foto: Uppsala kommun

Vad flyter i Fyrisån? Uppsala kommun mäter skräp i rinnande vatten

Body

Uppsala kommun och Håll Sverige Rent har under tre år gjort skräpmätningar i Fyrisån för att få veta hur mycket skräp det finns och vilken typ av skräp det är. Fyrisån rinner genom centrala Uppsala från norr till söder och mynnar ut i Ekoln, Mälaren. Skräp som hamnar i ån riskerar alltså att föras vidare ut i Mälaren eller hamna på botten. Genom att göra mätningar kan man lättare hitta rätt åtgärder för att minska skräpet.

 

Sections

Vilket skräp var vanligast?

Under vår, sommar och höst är det många som sitter längs ån och äter medhavd mat och dryck. Årets skräpmätningar i Fyrisån genomfördes regelbundet under perioden 29 juni – 10 september. Det mesta skräpet hittades runt månadsskiftet runt juli-augusti, då många är lediga och vädret är fint.

Vanligaste skräpet 2021

Topp tio för skräp hittat i Fyrisån

 1. Cigarettfimp 39%
 2. Plast, övrigt 12%
 3. Frigolit/cellplast 9%
 4. Godis-/snacks-/glassförpackning 9%
 5. Lösa korkar och lock 3%
 6. Matförpackning 2%
 7. Matrester/frukt 2%
 8. Cellofan från cigarettpaket 2%
 9. Snusprilla 2%
 10. Snusdosa 2%

Vanligaste skräpet 2020

Topp tio för skräp hittat i Fyrisån

 1. Cigarettfimp 40%
 2. Plast, övrigt 16%
 3. Godis-/snacks-/glassförpackning 8%
 4. Matförpackning 5%
 5. Cellofan från cigarettpaket 5%
 6. Metall, övrigt 4%
 7. Läsk-/ölburk och liknande 2%
 8. Matrester/frukt 2%
 9. Tidning/trycksak 2%
 10. Papper/Kartong, övrigt 2%

Skräp från tobak är vanligast

Skräp från tobaksprodukter

Händer håller fimpar och snus

Tobaksrelaterat skräp stod för 46,7% av skräpet i Fyrisån 2021.

Topp tre vanligaste tobaksrelaterade skräp:

1. Fimpar 84%
2. Cellofan från cigarettpaket 5%
3. Snusprilla 5% 

Förpackningar för mat/dryck

Läns i Fyrisån i samband med skräpmätning

19% av skräpet som hittades var förpackningar från mat och dryck.

Topp tre vanligast i kategorin var:

1. Godis-, glass- och snacksförpackningar 45%
2. Lösa korkar och lock 16%  
3. Matförpackningar 13%

 

Övrigt skräp

Plast i buskarna på ö i Bohuslän.

Det som inte är skräp från förpackningar eller tobaksrelaterat är till stor del övrig plast. Oftast är det plastbitar som inte går att se vad de kommer från för skräp.

Topp tre bland det övriga skräpet var:

1. Övrig plast 34%
2. Frigolit och cellplast 26%
3. Matrester och frukt 7%

Så gick mätningen till

Ladda ner resultaten från mätningen som pdf