Hero
Skräpmätning i Fyrisån i Uppsala. Foto: Uppsala kommun

Vad flyter i Fyrisån? Uppsala kommun mäter skräp i rinnande vatten

Body

Uppsala kommun och Håll Sverige Rent har under fyra år gjort skräpmätningar i Fyrisån för att få veta hur mycket skräp det finns och vilken typ av skräp det är. Fyrisån rinner genom centrala Uppsala från norr till söder och mynnar ut i Ekoln, Mälaren. Skräp som hamnar i ån riskerar alltså att föras vidare ut i Mälaren eller hamna på botten. Genom att göra mätningar kan man lättare hitta rätt åtgärder för att minska skräpet.

 

Sections

Vilket skräp var vanligast?

Under vår, sommar och höst är det många som sitter längs ån och äter medhavd mat och dryck. Årets skräpmätningar i Fyrisån genomfördes regelbundet under perioden 28 juni – 9 september. Det mesta skräpet hittades runt månadsskiftet runt juli-augusti, då många är lediga och vädret är fint.

Vanligaste skräpet 2022

Topp tio för skräp hittat i Fyrisån

 1. Cigarettfimp 37%
 2. Frigolit/cellplast 15%
 3. Plast, övrigt 13%
 4. Godis-/snacks-/glassförpackning 7%
 5. Övrigt 3%
 6. Lösa korkar och lock 2%
 7. Matrester/frukt 2%
 8. Papper/Kartong, övrigt 2%
 9. Matförpackning 2%
 10. Cellofan från cigarettpaket 2%

Vanligaste skräpet 2021

Topp tio för skräp hittat i Fyrisån

 1. Cigarettfimp 39%
 2. Plast, övrigt 12%
 3. Frigolit/cellplast 9%
 4. Godis-/snacks-/glassförpackning 9%
 5. Lösa korkar och lock 3%
 6. Matförpackning 2%
 7. Matrester/frukt 2%
 8. Cellofan från cigarettpaket 2%
 9. Snusprilla 2%
 10. Snusdosa 2%

Vanligaste skräpet 2020

Topp tio för skräp hittat i Fyrisån

 1. Cigarettfimp 40%
 2. Plast, övrigt 16%
 3. Godis-/snacks-/glassförpackning 8%
 4. Matförpackning 5%
 5. Cellofan från cigarettpaket 5%
 6. Metall, övrigt 4%
 7. Läsk-/ölburk och liknande 2%
 8. Matrester/frukt 2%
 9. Tidning/trycksak 2%
 10. Papper/Kartong, övrigt 2%

Skräp från tobak är vanligast

Skräp från tobaksprodukter

Händer håller fimpar och snus

Tobaksrelaterat skräp stod för 42,8% av skräpet i Fyrisån 2022.

Topp tre vanligaste tobaksrelaterade skräp:

1. Fimpar 84,6%

2. Cellofan från cigarettpaket 5,7%

3. Snusprilla 4% 

Förpackningar för mat/dryck

Läns i Fyrisån i samband med skräpmätning

13,8% av skräpet som hittades var förpackningar från mat och dryck.

Topp tre vanligast i kategorin var:

1. Godis-, glass- och snacksförpackningar 51%

2. Lösa korkar och lock 18%  

3. Matförpackningar 14%

 

Övrigt skräp

Plast i buskarna på ö i Bohuslän.

Det som inte är skräp från förpackningar eller tobaksrelaterat är till stor del övrig plast. Oftast är det plastbitar som inte går att se vad de kommer från för skräp.Topp tre bland det övriga skräpet var:

1. Övrig plast 28,3%

2. Frigolit och cellplast 25,5%

3. Matrester och frukt 4,1%

Så gick mätningen till