Engångsmuggar

Skräp i staden

Skräp gör staden till en sämre plats för alla oss som bor, verkar eller styr där. Och är det skräpigt känns det som att ingen bryr sig. En hållbar, trygg och gemensam stad är en stad fri från skräp.

Tyvärr finns det massor med skräp i städerna. Fimpen är det överlägset vanligaste skräpet och varje år slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg runt om i landet. I den nationella skräpmätningen som gjordes i stadskärnor och parker sommaren 2023 stod fimparna för 48 procent och snus för 17 procent av allt skräp. 66 procent av alla skräpföremål är tobaksrelaterade. Utöver fimpar ser vi också mycket skräp från det vi äter och dricker på språng, så som engångsmuggar och matlådor. 

Naturvårdsverket räknat ut att kostnaderna för Sveriges kommuner att städa upp skräpet var 430 miljoner kronor för 2022. Men nedskräpning är även en fråga som är större än avfallshantering. Skräpet är en del av det som kan skapa otrygghet i staden och att bli av med skräp är en viktig del av både stadsutveckling och social hållbarhet.

Skräp ur ett trygghetsperspektiv

Skräp när vi äter och dricker på språng

Skräpet i siffror

Letar du efter siffror på hur skräpigt det är? I vår statistikportal kan du se all statistik från skräpmätningar gjorda i städer, parker och förorter.