Två personer plockar skräp längs en gata i Göteborg

Skräp i staden

Det finns massor med skräp i städerna. Fimpen är det överlägset vanligaste skräpet. I de större tätorter där skräpmätningar görs är nästan 65% av allt skräp fimpar. Snus kommer på andra plats med 14%.

Totalt är det alltså närmare 80% av skräpet i våra städer som kommer från cigaretter eller snus. Mycket av det övriga skräpet kommer från det vi äter och dricker på språng.

26 större städer runt om i Sverige har mätt skräpet 2019. För att få en bild av hur mycket skräp det handlar om har vi räknat om resultaten till hur mycket skräp det skulle vara om vi lade ut det på Sergels torg i Stockholm. Förenklat kan man då säga att det skulle ligga 687 fimpar, 151 snusprillor och 16 förpackningar från  godis, snacks eller glass på torget. Tuggummin är inte medräknade.

Att det är skräpigt kan göra att människor inte trivs och att de känner sig otrygga. Det kan också leda till mer skadegörelse eller kriminalitet. Dessutom kostar det samhället flera miljarder varje år att städa upp.

Skräp föder skräp

Skräp när vi äter och dricker på språng

Skräpet i siffror

All statistik från skräpmätningar i städer, parker, förorter och på stränder finns samlade i vår statistikportal.