Två personer plockar skräp längs en gata i Göteborg

Skräp i staden

Det finns massor med skräp i städerna. Fimpen är det överlägset vanligaste skräpet. Resultaten från en nationell skräpmätning som genomfördes första gången 2020 visar att fimparna står för 62 % av skräpet i stadskärnorna. Snus kommer på andra plats med 14%.

Totalt är det alltså närmare 80% av skräpet i våra städer som kommer från cigaretter eller snus. Mycket av det övriga skräpet kommer från det vi äter och dricker på språng.

För att få en bild av hur mycket skräp det handlar om har vi räknat om resultaten till hur mycket skräp det skulle vara om vi lade ut det på Sergels torg i Stockholm. Förenklat kan man då säga att det skulle ligga  958 fimpar, 211 snusprillor och 116 skräpföremål från det vi äter och dricker på språng där – varje dag.

Att det är skräpigt kan göra att människor inte trivs och att de känner sig otrygga. Det kan också leda till mer skadegörelse eller kriminalitet. Dessutom kostar det samhället 2 miljarder varje år att städa upp.

Skräp föder skräp

Skräp när vi äter och dricker på språng

Skräpet i siffror

Letar du efter siffror på hur skräpigt det är? I vår statistikportal kan du se all statistik från skräpmätningar gjorda i städer, parker och förorter.