Hero
En hand håller upp en fimp

Fimpen - värsta skräpet

Body

Fimpen är skräpets värsting. Det är det vanligaste skräpet i våra städer, parker och på våra stränder. Trots det är den undantagen från den skräpbot som finns i Sverige. Men nästan alla svenska, 93 procent, tycker att personer som slänger fimpar på marken ska få böter.

Sections

65% av skräpet i stan är fimpar

Fimpa rätt!

Om det inte finns en askkopp i närheten när du röker - ha med en egen! Det finns flera modeller på fickaskkoppar som är enkla att ha med sig och som inte släpper ut någon fimplukt.