Hero
Händer håller fimpar och snus

Fimpen - värsta skräpet

Body

Cigarettfimpen är det vanligaste skräpet i våra städer, parker och på våra stränder. Sedan 2022 är det olagligt att slänga cigarettfimpar på marken. Den som gör det kan få en bot på 800 kronor.

Det slängs runt 1 miljard cigarettfimpar på gator och torg i Sverige varje år. I den nationella skräpmätningen som Håll Sverige Rent gjorde i stadskärnor och parker sommaren 2023 står cigarettfimparna för 48 procent och snus för 17 procent av allt skräp. 66 procent av alla skräpföremål är tobaksrelaterade. 

Cigarettfimpar som hamnat på marken riskerar även att hamna i dagvattenbrunnar, vattendrag och vidare ut i havet. Cigarettfilter är dessutom gjort av en slags plast (cellulosaacetat) vilket innebär att filtret inte bryts ner i naturen. När en cigarettfimp hamnar i naturen sönderdelas både fimp och filter till mikroplast och efterlämnar små mikroplastpartiklar som stannar kvar i naturen och i havet.  

För att minska plastprodukters påverkan på miljön omfattas verksamheter som producerar eller säljer cigarettfilter i Sverige av producentansvaret. Det innebär bland annat att producenter ska rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Syftet med producentansvar för vissa tobaksvaror och cigarettfilter är att minska nedskräpningen av cigarettfimpar.