Hero
Händer håller fimpar och snus

Fimpen - värsta skräpet

Body

Fimpen är skräpets värsting. Det är det vanligaste skräpet i våra städer, parker och på våra stränder. Från och med 2022 kan du få böter om du slänger fimpar på marken. 

Det slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. I den nationella skräpmätningen 2020 stod fimparna för 62 procent och snus för 14 procent av allt skräp. Nästan 80 procent av alla skräpföremål är cigaretter och snus.

Cigarettfimpar som hamnat på marken riskerar även att hamna i dagvattenbrunnar, vattendrag och vidare ut i havet. Cigarettfiltret är dessutom gjort av en slags plast (cellulosaacetat) vilket innebär att filtret inte bryts ner i naturen. När en cigarettfimp hamnar i naturen sönderdelas både fimp och filter till mikroplast. De försvinner ”för ögat” men efterlämnar små mikroplastpartiklar som stannar kvar i naturen och i havet i hundratals år.

För att minska plastprodukters inverkan på miljön omfattas verksamheter som producerar eller säljer cigarettfilter i Sverige av producentansvaret. Producenter ska rapportera uppgifter till Naturvårdsverket och syftet med producentansvar för vissa tobaksvaror och filter är att minska nedskräpningen av fimpar.

Sections

62% av skräpet i stan är fimpar