Hero
En glasflaska ligger slängd i naturen

Ingenting försvinner - allt finns kvar

Sections

Hur lång tid det tar för skräp att brytas ned kan inte sägas exakt - det beror på vilken miljö skräpet hamnar i och vilka förutsättningar som råder där. Vissa material har bara använts av oss människor under en kort tid, exempelvis tog tillverkningen av engångsartiklar i plast först fart på 1960- och 1970-talet. Därför är det svårt att förutspå vad som händer på lång sikt med skräpet i naturen.

Skräp ställer till med skada även på kort sikt

Viktigt att komma ihåg är att nedbrytningstiden för skräp inte alltid spelar så stor roll. Skräpet finns ändå kvar i naturen så pass länge att miljö och djur skadas.

Allt skräp försvinner inte

Vissa skräp som plastpåsar, fimpar och PET-flaskor finns kvar i naturen mycket länge. De försvinner ”för ögat” men efterlämnar små mikroplastpartiklar som stannar kvar i naturen och i havet i hundratals år.

Så länge finns skräpet kvar i naturen

Fimp

Det tar ungefär 1–5 år för en slängd cigarettfimp att sönderdelas till mikroplast. Fimpens filter innehåller en sorts plast som sönderdelas till mikroplast. Mikroplast kan ta 100 år innan den försvinner, om den ens gör det.

Snus

Snus utgörs av organiskt material och är biologiskt nedbrytbart, men innehåller även gifter och efterlämnar restprodukter i form av exempelvis tungmetallen kadmium.

För den påse som omsluter snuset finns inga studier på hur det bryts ned. Materialet i påsen är i princip samma som i tepåsar och består i huvudsak av cellulosafibrer. Fibrerna hålls ihop av ett bindemedel som innehåller en liten mängd plast. Därför är påsarna inte helt biologiskt nedbrytbara.

Tuggummi

Det tar ungefär 20–25 år för ett tuggummi att sönderdelas och för ögat brytas ned. Tuggummi tillhör även en av de svåraste och kostsammaste typerna av skräp att städa bort, då det lämnar fläckar efter sig och den kladdiga konsistensen gör att de kan fastna. Tuggummi är tillverkat av syntetiskt gummi, latex eller vax samt elastomerer som ger materialet gummiegenskaper och gör det resistent.

Papperspåse

Det tar ungefär 1 månad för en papperspåse att brytas ned.

Plastpåse

Det tar ungefär 10–20 år för plastpåsar att sönderdelas till mikroplast, som i sin tur tar hundratals år innan de bryts ner, om de ens gör det.

Aluminiumburk

Nedbrytningstiden för metall i form av aluminiumburkar är 200–500 år. Genom en korrosionsprocess bryts metallen långsamt ned i naturen.

Glas

Glas är ett så pass beständigt material att den ungefärliga uppskattningen av dess nedbrytningstid är 1 miljon år.

Ballong i latex

I dagsläget finns det väldigt få vetenskapliga studier kring nedbrytningstider för latexballonger, men enligt de studier som undersökt latexballongernas uppehållstid i naturen fanns det synliga ballongrester kvar i uppemot 5 år på platser där de hamnat som skräp.Dock tar det hundratals år för en ballong att brytas ned, om den ens gör det.

Skräp i form av latex kommer ofta från stora ballongsläpp, där ballongföretag marknadsför ballongerna som biologiskt nedbrytbara. Nedbrytningstiden jämförs ofta med ett eklövs nedbrytningstid på 6 månader. Faktum är att eklöv kan vara mer beständiga än så och dess nedbrytning kan ta upp emot fyra år och på så sätt kan informationen om biologiskt nedbrytbara ballonger bli missvisande.

Forskning visar att naturligt framställt latexgummi, trots sitt naturliga ursprung, inte bryts ned tillräckligt snabbt för att undvika exempelvis marina djurs intag och efterföljande skador på deras matsmältningssystem.

Ett annat dilemma är de tillsatsämnen som måste till även vid tillverkning av ballonger gjorda av naturligt framställd latex. Det kan handla om härdningsmedel, acceleratorer, olja, färgämnen och alkohol som i vissa fall kan förlänga latexens nedbrytningsprocess i naturen.

Äppelskrutt, bananskal och apelsinskal

Den ungefärliga nedbrytningstiden för organiskt material såsom äppelskrutt, bananskal och apelsinskal är 1 månad.

Två vanliga frågor

Är plastpåsar av sockerrör bättre för naturen?

Många tror att plastpåsar tillverkade av sockerrör eller majsstärkelse försvinner om de hamnar i naturen. Men ingen plast bryts ned i naturen, oavsett vad det är gjord av.

Den bästa plastpåsen är alltid den som inte tillverkas alls. Alla påsar påverkar miljön eftersom det alltid går åt resurser för att ta fram en ny påse.

Ibland ser man påsar som är gjorda av "bioplast" eller "nedbrytbar plast" men för att de ska brytas ned krävs industriell kompostering. Det finns inte idag i Sverige.

Finns det plast i fimpar?

Ja, det finns en sorts plast i cigarettens filter och precis som annan plast bryts den inte ner i naturen. 

De ämnena är också farliga för naturen. Studier visar att vatten som varit i kontakt med cigarettfimpar är akut giftiga för fiskar.