Tre personer är ute i en park och plockar skräp

Om Håll Sverige Rent

Skräpet finns överallt omkring oss - i natur, städer och hav. Håll Sverige Rent vill att vi ska bli fler som inte skräpar ner. Nedskräpningen kan bara minska om vi gör det tillsammans. Vill du vara med?

Varför arbeta mot skräpet?

Nedskräpning är ett av vår tids största samhällsproblem. Skräpet skadar djur och natur, förstör haven, gör städer otrygga och kostar samhället mycket pengar - helt i onödan. Därför behöver vi stoppa nedskräpningen.

Håll Sverige Rents vision är att ingen skräpar ner. Allt vi gör syftar till att ta Sverige närmare visionen, oavsett om det rör sig om tidsbegränsade kampanjer eller långsiktiga projekt. Våra grundvärderingar; engagemang, kunskap och tillsammans präglar vårt arbete, våra budskap och vårt varumärke.

Det här gör vi på Håll Sverige Rent för att stoppa nedskräpningen.

  • Vi arbetar för att förändra människors beteende och stärka normen att det inte är okej att skräpa ner.
  • Vi samlar den senaste kunskapen om nedskräpning genom mätningar, undersökningar, företagssamarbeten och kontakter med forskningsvärlden.
  • Vi tar fram konkreta verktyg för kommuner, skolor, företag, politiker och andra samhällsaktörer för att de ska kunna bidra till att minska nedskräpningen.
  • Vi berättar om nedskräpningens konsekvenser och kommunicerar tydliga budskap om varför det är viktigt att inte skräpa ner.
  • Vi skapar möjligheter för människor att engagera sig mot skräpet. På så sätt stärker vi känslan av att det tillsammans går att göra skillnad.

Lediga jobb

Längtar du efter en arbetsplats där du får arbeta med engagemang, kunskap och bolla med kollegor varje dag? Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på vår karriärsida! Där hittar du även våra lediga jobb.

Ideell organisation

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack. Vi har som uppdrag att påverka attityder och beteende så att vi får en minskad nedskräpning som följd. 

Vårt interna miljöarbete

Håll Sverige Rents vision är att ingen skräpar ner, och vi arbetar varje dag för att nå vår vision. Genom våra projekt, utbildningar och miljömärkningar verkar vi för att minska både individers och olika verksamheters miljöpåverkan.

För att kontrollera vår egen miljöpåverkan och minska den sätter vi varje år upp nya mål för vårt miljöarbete. Vår största miljöpåverkan utgörs av våra resor, trycksaker samt inköp av varor och tjänster. Därför har vi upprättat rutiner för hur vi ska minska vår miljöpåverkan inom dessa områden.

Det allra viktigaste är att vi lyckas med vår verksamhet. Därför är våra verksamhetsmål även våra viktigaste miljömål.

Internationella nätverk

New Plastics Economy Global Commitment

The New Plastics Economy Global Commitment

Håll Sverige Rent är en av över 450 organisationer världen över som skrivit på The New Plastics Economy Global Commitment – ett globalt initiativ startat av Ellen McArthur Foundation och FN:s miljöprogram med siktet på att stoppa plastskräpet redan vid källan.

Läs mer om The Global Commitment »

Clean Europe Network

Clean Europe Network

Ett nätverk bestående av organisationer som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning i Europa. Genom nätverket delar vi erfarenheter, kunskap och forskning. Håll Sverige Rent sitter i styrelsen och har varit en pådrivande kraft i att inkludera nedskräpning i det arbete som pågår med nya avfallsdirektiv i EU. 

Läs mer om Clean Europe Network »

FEE - Foundation for Environmental Education

Foundation for Environmental Education

FEE, Foundation for Environmental Education, är en internationell organisation som erbjuder ett flertal program inom hållbar utveckling. Bland annat programmen Eco-Schools och Young Reporters som vänder sig till förskolor och skolor. I Sverige drivs dessa av Håll Sverige Rent under namnen Grön Flagg och Unga Reportrar.

Läs mer om FEE »