Hero
Plast i buske med byggarbetsplats i bakgrunden.

Cellplast och emballage det vanligaste skräpet utanför byggen i pilotprojekt

Body

Byggsektorn använder cirka 20 procent av all plast som konsumeras inom EU, bland annat i form av rör, dörr- och fönsterprofiler, isolering, fog och plastförstärkt betong. Vid byggnation, renovering och rivning genereras plastavfall av olika slag som vid bristande hantering kan leda till nedskräpning och hamna i miljön.

Stockholms stad har tagit fram en handlingsplan för minskad spridning av mikroplast där nedskräpning bedöms vara en av de största källorna till mikroplast i miljön. På uppdrag av Stockholms stad har Håll Sverige Rent kartlagt nedskräpningen utanför några byggnationer för att få en bild av hur läckaget av plastskräp kan se ut samt identifiera särskilda risker för spridning av plasten till närmiljön.

Mätningen utfördes utanför 3 nybyggnationer vid 1 - 3 tillfällen under några veckor i oktober/november 2020.

Totalt plockades 396 skräpföremål av plast som tillsammans vägde 4,7 kg. Det motsvarade drygt 8 sopsäckar. Den genomsnittliga vikten för ett skräpföremål var knappt 12 g. I genomsnitt tillkom det 17 skräpföremål motsvarande drygt 0,11 kg skräp per vecka och byggnation.

Sections

Vanligaste skräpet

Här kan du se vilket skräp som var vanligast - dels om man tittar på antal föremål som hittades och dels om man lägger ihop alla skräp och tittar på totalvikten per skräptyp.

I kategorin Övrigt registrerades sådant skräp som det endast fanns någon enstaka observation av eller sådant som var svårt att identifiera.

Skräpet i antal

 1. Cellplast: 138 st
 2. Emballage: 86 st
 3. Övrigt: 47 st
 4. Buntband: 37 st
 5. Stroppar: 37 st
 6. Avspärrningsband: 15 st
 7. Emballageband: 15 st
 8. Fogskum: 6 st
 9. Elkabelrör: 1 st
 10. Rörisolering: 5 st
 11. Vind-/takpapp: 4 st
 12. Isolering: 2 st
 13. Kabelmarkör: 2 st
 14. Väderskydd: 1 st

Skräpet i vikt

Anges i gram

 1. Emballage: 1640 g
 2. Cellplast: 1528 g
 3. Övrigt: 765 g
 4. Vind-/takpapp: 214 g
 5. Stroppar: 206 g
 6. Rörisolering: 110 g
 7. Avspärrningsband: 69 g
 8. Buntband: 45 g
 9. Kabelmarkör: 43 g
 10. Emballageband: 36 g
 11. Väderskydd: 20 g
 12. Isolering: 15 g
 13. Elkabelrör: 11 g
 14. Fogskum: 10 g

Ladda ner rapporten från pilotprojektet