Fimpar på marken

Skräpmätningar i tätorter och parker

För kommuner som vill jämföra skräpet över tid

Så går en skräpmätning till i olika miljöer

Tätorten

Metoden för skräpmätning i tätorter skiljer sig lite åt beroende på om det är en större eller mindre tätort. 

Med större tätorter menas tätorter med fler än 20 000 invånare eller tätorter som har en tydlig stadskärna. Med mindre tätorter menas tätorter med mellan 12 000 - 20 000 invånare.

Vill du mäta i en ännu mindre tätort eller på en speciell plats som till exempel vid ett torg? Läs då om metoden för Valfritt område.

Så här går en skräpmätning till:

  1. Skräpmätningen i stadsmiljö sker i de mest centrala delarna av staden, där ni tittar på skräp på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor inom ett valt område i den centrala tätorten.
  2. Koordinatpunkter slumpas ut. Vid varje punkt mäter ni på båda sidor vägen om det är möjligt. Mätpersonalen mäter upp ytorna vid varje punkt och räknar sedan skräpet och fyller i det digitala protokollet efter materialtyp och skräpsort. 
  3. I större tätort genomförs mätningen under en 2 - 4 veckor lång period någon gång under maj till september, så att variationer i väder och andra förhållanden fångas upp. I mindre tätorter mäts skräpet under 7 dagar, inklusive helg. Det är viktigt för jämförelsen att ni väljer samma period varje år ni mäter.
  4. Kommunen får efter mätningens slut ett så kallat Skräpfacit med sammanställningar och diagram över skräpet i området, ett dokument som gör att uppföljningen av målen och åtgärderna i avfallsplanen blir enkel och tydlig.

Exempel på Skräpfacit för större tätort »

Exempel på Skräpfacit för mindre tätort »

Parken

Här kan du läsa om hur det går till att mäta skräp i parkmiljö. Metoden är samma som för områdesmätningar. 

  1. Kommunen avgränsar det område som ska mätas (det ska vara mellan 1 - 10 hektar) i samråd med Håll Sverige Rent och Statisticon. Alla ytor som inte ska mätas (till exempel vatten, skogspartier osv) ”klipps ur” från kartunderlaget.
  2. Koordinatpunkter slumpas ut i det avgränsade området. Dessa mäts sedan under 7 dagar. Vid varje punkt mäts en yta upp och skräpet räknas och det digitala protokollet fylls i.
  3. Resultatet sammanställs sedan i ett så kallat Skräpfacit med tabeller och diagram över vilket slags skräp man hittat och hur mycket av varje sort. Det gör det lätt att följa upp mål i avfallsplanen och även att få ledtrådar om vilka åtgärder som behövs.
Valfritt område

En områdesmätning kan göras var som helst där det är någorlunda öppet. Runt en tågstation, ett torg, i ett ytterstadsdelsområde och så vidare. Den kan till exempel passa bra för mindre tätorter med färre än 12 000 invånare. Ytan som ska mätas ska vara mellan 1 - 10 hektar stor. Metoden är samma som för parker. 

1. Kommunen avgränsar det område som ska mätas (det ska vara mellan 1 - 10 hektar) i samråd med Håll Sverige Rent och Statisticon. Alla ytor som inte ska mätas (till exempel huskroppar, trafikerade områden osv) ”klipps ur” från kartunderlaget.

2. Koordinatpunkter slumpas ut i det avgränsade området. Dessa mäts sedan under 7 dagar. Vid varje punkt mäts en yta upp och skräpet räknas och det digitala protokollet fylls i.

3. Resultatet sammanställs sedan i ett så kallat Skräpfacit med tabeller och diagram över vilket slags skräp man hittat och hur mycket av varje sort. Det gör det lätt att följa upp mål i avfallsplanen och även att få ledtrådar om vilka åtgärder som behövs.

Statistik från mätningar

Letar du efter siffror på hur skräpigt det är? I vår statistikportal kan du se all statistik från skräpmätningar gjorda i städer, parker och andra områden. 

Har du frågor?

Kontakta oss om du vill prata mer om skräpmätningar eller hur ni i kommunen kan arbeta strategiskt mot skräpet. Du kan också fylla i vår mötesförfrågan längre upp på sidan.

Britta Lönn HSR
Britta Lönn
Kontakta mig om du vill veta mer om resultaten från skräpmätningar.
Ebba Widstrand
Emma Sjögren
Kontakta mig om du vill beställa en skräpmätning.
Susanne Nordén HSR
Susanne Nordén
Kontakta mig om du vill prata mer om kommunens arbete mot skräpet.