Hero
Parkleken Hinken i Rinkeby. Foto: Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Ungdomars idéer tas till vara efter skräpmätning i Rinkeby

Sections

Hur kommer ni att arbeta vidare med resultatet?  

Skräpmätningarnas resultat analyserades och diskuterades i ett arbetsgruppsmöte. Arbetsgruppen bestod av miljö- och klimatsamordnare och projektledare, utredare för stadsutvecklingsfrågor, parkingenjör med ansvar för drift och fritidsledare för parklekar. Utifrån resultaten identifierades ett behov av att framförallt arbeta med insatser för att minska antal fimpar på marken samt informationskampanj riktad till rökare för att öka medvetenheten om att ta hand om sin fimp. Arbetet fortlöper under 2022 med framtagandet av åtgärdsplan. 

Statistik från alla mätningar

Nyfiken på resultaten från mätningar i Hinken, Rinken och på andra platser runt om i Sverige? Kolla in vår statistiksida!

Vill du också mäta skräp?

Genom att mäta skräpet lär vi oss mer om vilket skräp som finns och hur vi kan minska det. Läs mer om våra metoder och boka tid för samtal.