Hero
Mycket människor på en gata

Så tycker svenskarna om skräpet

Body

Varje höst frågar vi svenska folket vad de tycker om nedskräpning. Undersökningen görs av Novus och består av 4713 intervjuer. Här kommer ett urval av det som framkom av undersökningen:  

Sections

Är nedskräpning ett stort problem?  

8 av 10 tycker att nedskräpning är ett stort problem.  

94% tycker att det är viktigt att minska nedskräpningen.  

Vad är rätt och fel? 

Varför skräpar folk ner?  

Var är det mest skräpigt?  

Här upplever vi att det är mest skräpigt: 

  1. Rastplatser utmed större vägar. 
  2. Hav 
  3. Stadsmiljö (gator, trottoarer och torg) 

Vem är det som skräpar ner?