Hero
Borås. Foto: Shutterstock

Borås har mätt skräpet sedan 2012

Body

Hej Borås Stad! Hur använder ni skräpmätningen i ert vardagliga arbete?  

– Skräpmätningarna används på många olika sätt, bland annat för uppföljning av målet i den regionala avfallsplanen och i vårt arbete för att minska nedskräpningen. Utifrån resultatet av skräpmätningarna kan vi anpassa placeringen av papperskorgar efter var det är som skräpigast. Vi kan även rikta kampanjer mot det vanligaste skräpet i Borås, vilket just nu är fimparna. Statistik över nedskräpningen är även bra ur kommunikationssyfte, för att kunna uppmärksamma och sprida kunskap om nedskräpningen i Borås.  

Sections

Statistik från Borås

Statistik från mätningar i Borås och andra kommuner hittar du på vår statistiksida.

Vill du också mäta skräp?

Genom att mäta skräpet lär vi oss mer om vilket skräp som finns och hur vi kan minska det. Läs mer om våra metoder och boka tid för samtal.