Skräp i vattenbrynet. Foto: Emma Grann

Gör en skräpmätning på en badplats

Varför mäta skräp vid badplatser?

När vi mäter skräp får vi veta hur mycket skräp som finns, vilket slags skräp det är och var det kommer ifrån. Den kunskapen ger oss ledtrådar om vilka åtgärder som behövs för att skräpet ska minska. Genom mätningarna blir det också lättare att följa upp om åtgärderna har fungerat.

Alla som har skötsel av eller intresse i en badplats kan göra en skräpmätning, till exempel länsstyrelser, kommuner, organisationer och föreningar.

Så går det till

Mer statistik från skräpmätningar

På vår nya statistiksida kan du själv ta fram siffror från våra skräpmätningar i naturområden, på badplatser, i städer och i parker.

Har du frågor?

Kontakta oss om du vill prata mer om skräpmätningar! Du kan också fylla i vår mötesförfrågan längre upp på sidan.

Britta Lönn HSR
Britta Lönn
Kontakta mig om du vill veta mer om resultaten från skräpmätningar
Ebba Widstrand
Emma Sjögren
Kontakta mig om du vill beställa en skräpmätning