Håll Sverige Rent-kampanj

Anpassad kommunikation för kommuner

Så roligt att du är intresserad av vårt fina kommunikationspaket för medlemskommuner!

Som medlem i Håll Sverige Rents kommunnätverk har ni möjlighet att använda er av vårt kommunikationsmaterial. Det är framtaget för kommuner som stöd i kommunikationen gentemot medborgarna för att minska engångsplastens negativa påverkan på miljön. 

Är ni inte medlemmar i Håll Sverige Rents kommunnätverk än? Läs mer och anmäl kommunen här.

Exempel på kommunikation

Image
Kommunikationsmaterial HSR
Image
Kommunikationsmaterial 2
Image
Kommunikationspaket 3

Koll på vad som gäller?

Nedskräpningen kostar de svenska kommunerna miljardbelopp årligen. Men sedan EU:s engångsplastdirektiv klubbades 2021 kommer principen om förorenaren betalar att gälla i Sverige. Den 1 januari 2023 trädde förordningen om nedskräpningsavgifter (2021:1002) i kraft.