Ett lock till en konservburk och annat skräp ligger i vassen

Kartläggning av attityder

I samarbete med Statistikmyndigheten (SCB) erbjuds Sveriges kommuner möjlighet att mäta invånares attityder till nedskräpning i kommunen, genom tilläggsfrågor till en undersökning som mäter hur nöjd kommuninvånaren är med olika frågor i kommunen. Frågorna handlar om kommuninvånarnas attityder till nedskräpning och hur nedskräpningen upplevs vara i kommunen.

Frågorna är ett komplement till de frågor kring renhållningen i kommunen som redan ställs i medborgarundersökningen. Frågorna bifogas standardenkäten och finns även tillgängliga på www.scb.se. Undersökningen gör det möjligt att göra regionala och nationella jämförelser över tid.

Här kan du se tilläggsfrågorna »

Läs mer om SCB:s medborgarundersökning »

Vill du veta mer?

Då är du varmt välkommen att höra av dig till Britta Lönn, områdesansvarig för mätningar, på 070-263 99 10 eller britta.lonn@hsr.se.