Ett sugrör har plockats upp med plocktång

Nedskräpningsavgifter

Visste du att din kommun kan få betalt för att minska nedskräpningen?

Rapportering till Naturvårdsverket

Senast 31 mars i år ska alla kommuner ha rapporterat in till Naturvårdsverket, för att Naturvårdsverket ska veta hur stor ersättning producenterna ska ge till kommunerna. 

Vägledning hos Naturvårdsverket

Hos Naturvårdsverket finns mer information och stöd kring hur kommuner ska rapportera in sina städkostnader för nedskräpning. Där hittar du också e-tjänsten som används vid rapporteringen.

Nedskräpningsavgifterna i praktiken - Petra Selander berättar

Petra Selander, handläggare på Naturvårdsverket, arbetar med producentansvar, särskilt kopplat till genomförandet av engångsplastdirektivet. Under Håll Sverige Rents konferens i november 2022 berättade hon om hur de nya nedskräpningsavgifterna ska fungera i praktiken och vad kommunerna har för ansvar i detta. Se klippet här nedanför!

Petra Selander från Naturvårdsverket pratar på Håll Sverige Rents konferens

Kontakta oss gärna!

Håll Sverige Rent håller på att arbeta fram ett mer omfattande stöd för kommuner som vill veta mer om vad som kan räknas in i rapporteringen. Men redan nu kan vi säga att vi tycker att det är viktigt att kommunerna rapporterar in rättvisande siffror och inte glömmer bort kostnader som finns kopplat till nedskräpning i kommunen. Kommuner är så klart redan nu välkomna att kontakta Håll Sverige Rent för stöd.

Susanne Nordén HSR
Susanne Nordén
Ansvarig för kommunsamarbeten
Britta Lönn HSR
Britta Lönn
Sakkunnig skräpmätningar

Frågor och svar

Har du frågor eller funderingar kring hur kommunens ansvar och hur ni kan gå tillväga? Vi har samlat frågor och svar kring nedskräpningsavgifterna i vårt frågeforum.