Hero

Kostnadskartläggning för nedskräpning i bostadsområden

Body

Direkta kostnader för skräp och avfall


Bostadsbolag rapporterar höga kostnader för nedskräpning, men har samtidigt begränsad insyn i vad som driver kostnaderna och varför vissa bostadsområden har högre kostnader än andra. Håll Sverige Rent har utvecklat en kostnadsmodell för bostadsbolag med fokus på direkta kostnader för skräp och avfall. Kostnadsmodellen är ett verktyg för kartläggning av bostadsbolagens kostnader för skräp- och avfallshantering. I kostnadsmodellen ingår både direkta och indirekta kostnader samt tre avfallskategorier – skräp, hushållsavfall och grovavfall. Kostnadsmodellen ska underlätta för bostadsbolag att identifiera vilka faktorer som driver kostnaderna, bidra till att utveckla effektiva strategier för att minska nedskräpningen och därmed även minska kostnaderna för nedskräpning.  

Exempel 

Haninge kommun, Norrköpings kommun, Uppsala kommun 

Håll Sverige Rent genomförde en pilotstudie 2023 med stöd från konsultbolaget Ramboll. Följande fyra bostadsbolag och bostadsområden har varit involverade i projektet för att löpande bidra med insikter, återkoppling och data vid framtagandet av kostnadsmodellen – Uppsalahem (Stenhammar/Blomdahl, Uppsala), Rikshem (Gränby, Uppsala), Victoriahem (Brandbergen, Haninge) och Hyresbostäder i Norrköping (Ringdansen, Norrköping).

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er) 

  • Bostadsbolag
     

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent ✓
Ja

Sections

Mer information!

Bostadsbolagen som ingår i pilotstudien ingår även i Håll Sverige Rents nätverk Skräpfria kvarter.

Vill du veta mer?