Två ungdomar i stadsmiljö håller i skräppåsar

Skräpfria kvarter

Ett nätverk för minskad nedskräpning och bättre avfallshantering inom bostadsområden

En stad utan skräp börjar mellan husen

 

 

Gå med i nätverket

Tillsammans är vi ett nätverk av aktörer som engagerar oss för minskad nedskräpning och bättre avfallshantering inom bostadsområden. Vi vill gärna bli fler. Gå med redan idag!

Det här gör vi i nätverket:
• Delar erfarenheter och goda exempel
• Vi samverkar med varandra och andra samhällsaktörer
• Vi bygger kunskap
• Tar initiativ till gemensamma handlingar

Har du frågor kring nätverket kan du kontakta Linnéa Bergman på linnea.bergman@hsr.se eller 0721 42 65 47.

Det här ingår i medlemskapet

Medlemsförmåner

• Tillgång till ett nätverk av olika aktörer som vill inspireras och dela erfarenheter
• Inbjudan till nätverksträffar med olika aktuella teman
• Möjlighet till stöd för att genomföra lokala kampanjer och aktiviteter, så som community clean-ups
• Möjlighet att medverka i projekt (samt initiera projektidéer som kan drivas vidare i nätverket)

Så bidrar vi på Håll Sverige Rent till samarbetet i nätverket

• Samordnar och driver arbetet
• Planerar och faciliterar inspirationsträffar och erfarenhetsutbyten
• Utvecklar koncept för att engagera de som bor och verkar i bostadsområden i kampanjer och aktiviteter
• Driver utveckling av metoder för att mäta skräp och avfall
• Sammanställer och utvecklar befintlig och ny kunskap om åtgärder för att minska nedskräpning
• Utvecklar projektidéer, söker samarbeten och är sammanhållande aktör i projektansökningar
• Lyfter medlemmars goda exempel

Medlemsavgift

Medlemsavgiften används till driften av nätverket och uppgår till 20 000 kr per kalenderår.

 

Aktuellt

Skräp och trygghet

Skräp längs ett staket

Håll Sverige Rent har nyligen släppt en rapport om nedskräpning ur ett trygghetsperspektiv. 

Engagemang och event

Skräpplockare i Liljeholmen

Håll Sverige Rent har skräpplockarkampanjer för allmänheten två gånger per år och arbetar med att fram ett engagemangspaket för att stötta bostadsbolag att engagera sina boende. Tillsammans gör vi det snyggt i våra områden.

Nedskräpningens kostnader

Plastpåse med olika skräpföremål i

Under 2023 arbetar Håll Sverige Rent, med stöd av Ramboll, att utveckla en beräkningsmodell för att ta reda på vad det kostar att hantera skräp och avfall inom bostadsområden. Mer information kommer under våren.