Hero
Tre glada personer som står på en strand med skräppåsar i händerna.

Utbildningspaket för företag

Body

Utbilda ert företag om marin nedskräpning – för att få mer kunskap om skräp i havet och inspiration att bli en del av lösningen på problemet.

Utbildningspaketet för företag i Kusträddarna är ett helt digitalt paket som ni beställer hem och gör med en arbetsgrupp på ditt företag eller i din organisation. Genom att gå igenom delarna i paketet kommer ni få grundläggande kunskap om skräp i havet, cirkulär ekonomi och tips på hur ni kan minska nedskräpningen. Målet är att ni efter utbildningen ska känna er fyllda med inspiration och att vi tillsammans kan jobba vidare för skräpfria hav! 

Paketet består av tre delar: en föreläsning, ett skräpbingo som ni gör i samband med en skräpplockning och en reflektionsdel där ni diskuterar och gör en workshop. Alla delarna levereras till er via en PDF som kommer med e-post.

Det ordinarie priset på utbildningen är 5 200 kronor, men under juni till september ger vi 30 % Kusträddarrabatt så att ni kan knipa hela paketet för endast 3 640 kronor. 
 

Sections

Beställ utbildningspaketet

Beställ paketet genom att mejla till eva.palo@hsr.se. Skriv ”Utbildningspaket Kusträddarna” i ämnesraden.