Hero

Skräpomat

Body

Minska mängden skräp på marken genom att rösta

                                             Foto: Hubbub

En skräpomat är en interaktiv papperskorg som presenterar två olika svarsalternativ. Här kan människor rösta på ett alternativ genom att slänga sitt skräp i motsvarande fack. Skräpomaten är solcellsdriven och har en digital skärm som visar förbipasserande vilket svar som fått flest röster (skräp). Frågorna är anpassningsbara, vilket ger aktörerna möjlighet att skräddarsy skräpomaten för olika målgrupper efter behov.

 

Exempel 

Manchester City Council, Southampton City Council 

I ett samarbete mellan Hubbub, KFC och de brittiska städerna Manchester och Southampton testas skräpomater, så kallade "Big Ballot Bin", i syfte att minska mängden nedskräpning på marken. Skräpomaterna har varit strategiskt placerade sedan sommaren 2023. Skräpomaternas strategiska placering baserades på en AI-driven analys utförd av Ellipsis Earth. Frågorna sträcker sig från globala teman, som Barbie eller Oppenheimer, till mer lokala ämnen i Manchester och Southampton. Genom att uppmana förbipasserande att slänga sitt skräp med en röst och bidra till räkningen, syftar frågorna till att engagera och minska nedskräpningen. Hubbub, med stöd från Ellipsis Earth, utvärderar nu effekterna av insatserna innan de planerar en eventuell expansion till andra städer.

 

Åtgärden passar följande verksamhet(er) 

  • Bostadsbolag
  • Företag
  • Kommun
  • Organisation

 

Åtgärden testad av Håll Sverige Rent
Nej